GRADE DIDACTICE/DEFINITIVAT

Vor fi îndosariate (dosare cu şină) numai documentele solicitate de metodologii, în ordinea prezentată aici.

Actele necesare înscrierii la examenul de obţinere a definitivatului, 2015; descarcă aici.

Actele necesare înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic II, seria 2014-2016; descarcă aici.

Actele necesare înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic I, seria 2014-2017; descarcă aici.

Înscrierile şi depunerea dosarelor pentru definitivat 2015 şi pentru gradele didactice I şi II se conform metodologiilor valabile în anul şcolar anterior. Termene pentru depunerea dosarelor la IŞJ Buzău:

definitivat: 15 oct. – 7 nov.;

gradul I şi II: în cursul lunii octombrie.

 Adeverintele de obtinere a definitivarii in invatamant, seria 2014, se elibereaza la secretariatul ISJ Buzau incepand cu data de 11 august; titularii vor prezenta, pentru identificare, cartea de identitate.

DEFINITIVAT, seria 2014

Examenul pentru obtinerea definitivatului in invatamant, seria 2014, se organizeaza la Liceul de Arta “Margareta Sterian” Buzau, in 14 iulie. Accesul candidatilor in salile de examen se face in intervalul 8,00 – 8,45 in baza actului de identitate al candidatilor (CI valabila sau, in lipsa acesteia, pasaport valabil). Pana la data de 12 iulie 2014, la avizierul scolii se va afisa lista candidatilor admisi pentru a participa la proba scrisa, mentio                                                                                                                                                                                                              nandu-se disciplina de examen si repartizarea pe sali a candidatilor.

Gradul II, seria 2014 – EDUCATOARE

Conform legislatiei in vigoare, programa pentru examenul de obtinere a gradului didactic II este urmatoarea:

1. proba scrisa: metodica predarii limbii romane si literaturii pentru copii, metodica predarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii;
2. proba orala: pedagogie si elemente de psihologie si de sociologie educationala.

Candidatii interesati pot veni la sediul FPSE – filiala Buzau, pe 16 iunie, ora 10 pentru consultatii la metodica predarii limbii romane si literaturii pentru copii.

 

DEFINITIVAT, seria 2014

Lista finala a candidatilor inscrisi la examenul de obtinere a definitivarii in invatamant; va rugam sa verificati inca o data corectitudinea datelor inscrise, in special denumirea disciplinei de examen si media obtinuta la inspectiile speciale.

Descarcati aici

Gradul didactic II, seria 2014

Lista finala a candidatilor inscrisi la examenul pentru obtinerea gradului didactic II, seria 21014.

Descarcati aici

Va rugam sa verificati tabelul actualizat al candidatilor inscrisi la examenul pentru obtinerea definitivarii in invatamant, seria 2014; in coloana “Observatii” sunt mentionate documentele cu care trebuie completate dosarele.

Descarcati aici

 

Documentele necesare COMPLETARII DOSARELOR CANDIDATIOR INSCRISI LA EXAMENELE DE OBTINERE A DEFINITIVARII SI A GRADELOR DIDACTICE IN INVATAMANT: procese-verbale, adeverinte vechime, calificative

Descarca aici

 

Universitatea din Oradea – programul/calendarul actiunilor de perfectionare pentru gradul didactic II, seria 2013-2014.

Descarcati aici

TABELUL ACTUALIZAT AL CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL DE OBTINERE A GRADULUI DIDACTIC II, SERIA 2013-2014

Descarcati aici

PROGRAMARI COLOCVIU, GRADUL I, SERIA 2014-2016

TABELUL CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II, SERIA 2014-2015

Descarcati aici

TABELUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC I SERIA 2014-2016

Descărcați  Aici

TABELUL CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL PENTRU OBTINEREA DEFINITIVATULUI – 2014

Va rugam ca in urmatoarea saptamana sa va completati dosarele cu documentele mentionate la rubrica “Observatii”, acolo unde este cazul.

Descarcati aici
ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 5397 din 5 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

Descărcaţi  aici

OMEN 5294/16 10 2013

Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învăţământ în anul școlar 2013-2014.  

Descărcaţi  aici

Dosarele pentru gradele didactice I şi II trebuie completate cu dilpoma de licenţă şi foaia matricolă legalizate de conducerea şcolii.

ANUNŢ 

Înscrierile la examenele de obţinere a definitivării şi a gradelor didactice în învăţământ se fac în perioada 1-30 octombrie 2013; sunt valabile metodologiile şi normele de înscriere din anul şcolar trecut, afişate în secţiunea GRADE DIDACTICE, pe acest site. 

DEFINITIVAT

În conformitate cu Metodologia pentru organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin OMECTS nr. 6193/2012, pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)  calificativul parțial pentru anul școlar în curs: “Bine” sau “Foarte Bine”;

b)  cel puțin media 8 la inspecțiile speciale;

c)  stagiu efectiv de predare de cel puţin 1 an la catedră (sau ore de predare echivalente normei de 1 an).

 

Puteţi consulta Metodologia pentru organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin OMECTS nr. 6193/2012  aici

Anexa 1 aici

Anexa 2 aici

Anexa 3 aici

 

 

DOCUMENTE UTILE  PENTRU ÎNSCRIERI GRADE DIDACTICE/DEFINITIVAT  

ÎNSCRIERE DEFINITIVAT   DESCĂRCAȚI    AICI

INSCRIERE GRADUL II   DESCĂRCAȚI    AICI

INSCRIERE GRADUL I   DESCĂRCAȚI   AICI

CERERE PREINSCRIERE GRADUL II  DESCĂRCAȚI  AICI

CERERE PREINSCRIERE GRADUL I  DESCĂRCAȚI  AICI

FISA INSCRIERE DEFINITIVAT   DESCĂRCAȚI      AICI

FISA INSCRIERE GRADUL II DESCĂRCAȚI  AICI

FISA INSCRIERE GRADUL I DESCĂRCAȚI AICI

———————————————————————————————————————-

ARHIVĂ  2013

LISTA FINALA A CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL PENTRU OBTINEREA DEFINITIVARII IN INVATAMANT, SERIA 2013

Descarca aici

LISTA ACTUALIZATA A CANDIDATILOR INSCRISI PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTUIC II, SERIA 2013

Descarca aici

———————————————————————————————————————

COMPLETAREA DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT – 2013

Între 1-20 iunie 2013 conducătorii unităţilor şcolare trimit la ISJ Buzău (inspectorul pentru dezvoltarea resurselor umane – prof. George Enache) următoarele documente pentru completarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul de obţinere a definitivării în învăţământ-2013:

- adeverinţă privind vechimea si calificativul parţial pentru anul şcolar în curs;

- procesele verbale de la inspecţiile speciale la clasă, în copie autentificată prin semnătură şi ştampila unităţii de învăţământ.

COMPLETAREA DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC II SERIA 2013

Directorii unităţilor de învăţământ vor transmite la ISJ Buzău în perioada 1 – 7 iunie 2013 (la inspectorul pentru dezvoltarea resurselor umane – prof. George Enache) rapoartele scrise ale inspecţiilor curente şi speciale, în copie autentificată prin semnătura directorului  şi ştampila unităţii de învăţământ.

Fiecare raport scris va fi însoţit de un document din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic şi aprecierile anuale (calificativele) pentru ultimii doi ani şcolari.

GRADUL DIDACTIC I

Directorii unitatilor de invatamant vor transmite la ISJ Buzau, pana pe 7 iunie a fiecarui an, rapoartele scrise la inspectii curente, in copie autentificata prin stampila si semnatura conducatorului unitatii scolare in care s-a efectuat inspectia; fiecare raport scris va fi insotit de un document din care sa rezulte vechimea la catedra a cadrului didactic si calificativele anuale pe ultimii doi ani scolari.

ÎN ATENŢIA RESPONSABILILOR CU PERFECŢIONAREA ŞI A CANDIDAŢILOR LA GRADUL DIDACTIC I

Candidaţii la examenul de obținere a gradului didactic I (seria 2013 – 2015) sunt rugați să consulte tabelul postat mai jos pentru a verifica corectitudinea datelor înscrise, în special coloanele centrul de perfecționare solicitat și observații. Vă sfătuim ca la depunerea cererii de alegere a temei sa aveți cu dumneavoastră documentele menționate la observații în copii legalizate de conducerea școlii.

TABEL CANDIDAŢI GRADUL I  SERIA  2013-2015

Descărcaţi     aici

 

Candidaţii din judeţul Buzău înscrişi la examenul pentru obţinerea definitivării în învăţământ – 2013   Descărcaţi  aici 

Candidaţii din judeţul Buzău înscrişi la examenul pentru obţinerea gradului didactic II, sesiunea 2014  Descărcaţi aici

Candidaţii din judeţul Buzău înscrişi la examenul pentru obţinerea gradului didactic I, sesiunea 2015  Descărcaţi  aici

ANUNȚ IMPORTANT!

În conformitate cu nota MECTS 65958/21 11 2012 candidaţii înscrişi la examenele pentru acordarea gradelor didactice II  (seria 2012 – 2014) şi gradul I (seria 2012 – 2015) trebuie să-şi completeze dosarele cu copii de pe diplomele de studii şi foile matricole / suplimentul la diploma semnate pentru conformitate de către conducerea şcolii.

Responsabilii cu perfecţionarea din fiecare şcoală vor aduce documentele solicitate la serviciul perfecţionare până la data de 15 12 2012.

Nota MECTS 65958/21 11 2012 Nota

 

DEFINITIVAT 2013

Au aparut modele de subiecte pentru examenul de obtinere a definitivarii in invatamant. Le puteti accesa la aceasta adresa: http://www.subiecte2013.edu.ro/2013/definitivare/index.html

 1. Buna seara!
  Am finalizat gradul II in august 2014. Ma pot inscrie la gradul I in oct 2014? Trebuie sa depun o cere la scoala pana pe 30 oct, dupa care sa sustin preinspectia in anul scolar 2014 – 2015 si abia In oct 2015 voi depune dosarul?
  Multumesc!

  • Asa este, trebuie sa depuneti o cerere de preinscriere la scoala in octombrie pentru realizarea IC1, in oct.2015 depuneti dosarul la ISJ, in febr.2016 participati la colocviu pentru a finaliza cu inspectia speciala si sustinerea publica a lucrarii in anul scolar 2017-2018.

 2. BUNA SEARA!
  DACA AM PICAT LA PROBA ORALA LA GRADUL 2 INSEAMNA K TREBUIE SA REIAU TOATE INSPECTIILE DE LA CLASA SAU DOAR FINALA?Multumesc frumos!

 3. Buna seara! In octombrie 2014 depun cerere de preinscrier pt gradul II. Care ar fi urmatorii pasi? Ic1 in anul scolar 2014-2015, ic2 in 2015-2016, inspectia speciala in 2016-2017 si examenul in vara lui 2017? Va multumesc!

 4. Cand apar noutati despre definitivat, despre acte si cereri de inscriere pentru anul acesta? Stiam ca ar fi trebuit sa se posteze inca din septembrie.

  • Pe 29 şi 30 sept. au fost consfătuirile naţionale cu inspectorii şcolari dezvoltare resurse umane unde am aflat că nu sunt schimbări majore privind înscrierea şi examenele de obţinere a definitivării şi a gradelor didactice; la definitivat aşteptăm să apară Metodologia, dar înscrierile se fac în aceleaşi condiţii ca cele de anul trecut. În zilele următoare vom posta un anunţ pe site-ul Inspectoratului în acest sens.

 5. Buna ziua!In ce perioada se depun dosarele pentru obtinerea definitivatului.Va multumesc!

 6. Buna ziua! Am efectuat anul trecut preinspectia pentru gradul didactic I iar acum trebuie sa imi depun dosarul de inscriere. Sunt valabile si anul acesta documentele afisate anul trecut pe site pt gradul I? cererea este tip? ca nu am gasit decat fisa de inscriere; se specifica si dovada provind calificativele acordate la inspectiile scolare din ultimii doi ani scolari. Se refera la preinspectia pentru grad I si inspectia ce va urma in 2016? Va multumesc!

 7. Buna ziua! As dori sa stiu daca cererea de preinscriere pt gr II de pe site-ul Perfectionare este valabila si pentru anul acesta scolar?

 8. Buna ziua, vreau sa va intreb daca au aparut ceva schimbari, in ceea ce priveste inscrierea si sustinerea examenelor pt obtinerea gradelor didactice sesiunea 2015, fata de anul trecut? Iar daca nu sunt schimbari cand ne putem prezenta cu dosarele?

 9. Multumim pentru promptitudinea raspunsurilor!

 10. Buna ziua !Va rog sa-mi raspundeti daca se poate la o intrebare care nu imi da pace ;unii spun k daca am picat o proba la gradul 2 repet doar inspectia finala ,altii k trebuie sa ma reanscriu si sa i-au totul de la cap ,dar marea majoritate din colegi au spus k doar finala .Stie cineva un raspuns sigur ?

  Multumesc frumos!

 11. Buna ziua! Am o nelamurire.In septembrie 2010 am obtinut definitivatul,iar pe 8 mai 2011 am nascut. Pe 8 mai 2014 m-am intors din CCC,deci nu am mai beneficiat de concediu pe perioada verii. Intrebarea mea ar fi daca pot face preinscrierea pentru gradul II in octombrie 2014?Pana in anul cand voi sustine gradul II voi avea vechimea necesara? Va multumesc.

  • Ne interesează perioada în care aţi fost în concediu, nu când aţi născut. Dacă faceţi cerere de preînscriere în oct. 2014, veţi da examenul în 2017. Calculaţi vechimea efectivă la catedră (inclusiv concediul de maternitate, aprox. 120 zile) de la def. până la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 ca să verificaţi dacă aveţi vechimea necesară (cel puţin 4 ani).

 12. Buna seara,am si eu o intrebare,daca am depus si anul trecut dosarul pentru obtinerea definitivatului insa am iesit din examen,mai sunt valabile actele legalizate care se gasesc la dosar?

 13. Buna ziua. Daca am depus dosarul pentru gr II in octombrie 2014, anul acesta mai depun vreo cerere la dosar?
  Sustin anul acesta inspectia finala si in vara 2015 examenul scris?
  Va multumesc pentru raspuns.

 14. Buna ziua. Vreau si eu sa stiu daca pentru preinscrierea la gradul II mai trebuie depusa la ISJ o alta cerere in afara de cea pe care am depus-o la secretariatul unitatii scolare?Va multumesc!

 15. Buna ziua! Avem o colega care a terminat facultatea anul acesta, iar de la 1. 09.2014 este incadrata in invatamant. Poate sa se inscrie anul acesta la definitivat? Va multumesc anticipat!

 16. Buna seara!Anul trecut am sustinut preinspectie pt gr II si anul acesta imi depun dosarul dar nu stiu daca mai trebuie o alta cerere de inscriere la dosarsi daca imi trebuie unde o gasesc pt ca la perfectionare nu avem decat cerere pt preinspectie gradul I ,II, DEF nu este si cerere pt gradul II.

Lasă un răspuns

Completeaza detaliile de mai jos sau apasa click pe una din imagini pentru a te loga:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: