GRADE DIDACTICE/DEFINITIVAT

 Adeverintele de obtinere a definitivarii in invatamant, seria 2014, se elibereaza la secretariatul ISJ Buzau incepand cu data de 11 august; titularii vor prezenta, pentru identificare, cartea de identitate.

DEFINITIVAT, seria 2014

Examenul pentru obtinerea definitivatului in invatamant, seria 2014, se organizeaza la Liceul de Arta “Margareta Sterian” Buzau, in 14 iulie. Accesul candidatilor in salile de examen se face in intervalul 8,00 – 8,45 in baza actului de identitate al candidatilor (CI valabila sau, in lipsa acesteia, pasaport valabil). Pana la data de 12 iulie 2014, la avizierul scolii se va afisa lista candidatilor admisi pentru a participa la proba scrisa, mentio                                                                                                                                                                                                              nandu-se disciplina de examen si repartizarea pe sali a candidatilor.

Gradul II, seria 2014 – EDUCATOARE

Conform legislatiei in vigoare, programa pentru examenul de obtinere a gradului didactic II este urmatoarea:

1. proba scrisa: metodica predarii limbii romane si literaturii pentru copii, metodica predarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii;
2. proba orala: pedagogie si elemente de psihologie si de sociologie educationala.

Candidatii interesati pot veni la sediul FPSE – filiala Buzau, pe 16 iunie, ora 10 pentru consultatii la metodica predarii limbii romane si literaturii pentru copii.

 

DEFINITIVAT, seria 2014

Lista finala a candidatilor inscrisi la examenul de obtinere a definitivarii in invatamant; va rugam sa verificati inca o data corectitudinea datelor inscrise, in special denumirea disciplinei de examen si media obtinuta la inspectiile speciale.

Descarcati aici

Gradul didactic II, seria 2014

Lista finala a candidatilor inscrisi la examenul pentru obtinerea gradului didactic II, seria 21014.

Descarcati aici

Va rugam sa verificati tabelul actualizat al candidatilor inscrisi la examenul pentru obtinerea definitivarii in invatamant, seria 2014; in coloana “Observatii” sunt mentionate documentele cu care trebuie completate dosarele.

Descarcati aici

 

Documentele necesare COMPLETARII DOSARELOR CANDIDATIOR INSCRISI LA EXAMENELE DE OBTINERE A DEFINITIVARII SI A GRADELOR DIDACTICE IN INVATAMANT: procese-verbale, adeverinte vechime, calificative

Descarca aici

 

Universitatea din Oradea – programul/calendarul actiunilor de perfectionare pentru gradul didactic II, seria 2013-2014.

Descarcati aici

TABELUL ACTUALIZAT AL CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL DE OBTINERE A GRADULUI DIDACTIC II, SERIA 2013-2014

Descarcati aici

PROGRAMARI COLOCVIU, GRADUL I, SERIA 2014-2016

TABELUL CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II, SERIA 2014-2015

Descarcati aici

TABELUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC I SERIA 2014-2016

Descărcați  Aici

TABELUL CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL PENTRU OBTINEREA DEFINITIVATULUI – 2014

Va rugam ca in urmatoarea saptamana sa va completati dosarele cu documentele mentionate la rubrica “Observatii”, acolo unde este cazul.

Descarcati aici
ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 5397 din 5 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

Descărcaţi  aici

OMEN 5294/16 10 2013

Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învăţământ în anul școlar 2013-2014.  

Descărcaţi  aici

Dosarele pentru gradele didactice I şi II trebuie completate cu dilpoma de licenţă şi foaia matricolă legalizate de conducerea şcolii.

ANUNŢ 

Înscrierile la examenele de obţinere a definitivării şi a gradelor didactice în învăţământ se fac în perioada 1-30 octombrie 2013; sunt valabile metodologiile şi normele de înscriere din anul şcolar trecut, afişate în secţiunea GRADE DIDACTICE, pe acest site. 

DEFINITIVAT

În conformitate cu Metodologia pentru organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin OMECTS nr. 6193/2012, pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)  calificativul parțial pentru anul școlar în curs: “Bine” sau “Foarte Bine”;

b)  cel puțin media 8 la inspecțiile speciale;

c)  stagiu efectiv de predare de cel puţin 1 an la catedră (sau ore de predare echivalente normei de 1 an).

 

Puteţi consulta Metodologia pentru organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin OMECTS nr. 6193/2012  aici

Anexa 1 aici

Anexa 2 aici

Anexa 3 aici

 

 

DOCUMENTE UTILE  PENTRU ÎNSCRIERI GRADE DIDACTICE/DEFINITIVAT  

ÎNSCRIERE DEFINITIVAT   DESCĂRCAȚI    AICI

INSCRIERE GRADUL II   DESCĂRCAȚI    AICI

INSCRIERE GRADUL I   DESCĂRCAȚI   AICI

CERERE PREINSCRIERE GRADUL II  DESCĂRCAȚI  AICI

CERERE PREINSCRIERE GRADUL I  DESCĂRCAȚI  AICI

FISA INSCRIERE DEFINITIVAT   DESCĂRCAȚI      AICI

FISA INSCRIERE GRADUL II DESCĂRCAȚI  AICI

FISA INSCRIERE GRADUL I DESCĂRCAȚI AICI

———————————————————————————————————————-

ARHIVĂ  2013

LISTA FINALA A CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL PENTRU OBTINEREA DEFINITIVARII IN INVATAMANT, SERIA 2013

Descarca aici

LISTA ACTUALIZATA A CANDIDATILOR INSCRISI PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTUIC II, SERIA 2013

Descarca aici

———————————————————————————————————————

COMPLETAREA DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT – 2013

Între 1-20 iunie 2013 conducătorii unităţilor şcolare trimit la ISJ Buzău (inspectorul pentru dezvoltarea resurselor umane – prof. George Enache) următoarele documente pentru completarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul de obţinere a definitivării în învăţământ-2013:

- adeverinţă privind vechimea si calificativul parţial pentru anul şcolar în curs;

- procesele verbale de la inspecţiile speciale la clasă, în copie autentificată prin semnătură şi ştampila unităţii de învăţământ.

COMPLETAREA DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC II SERIA 2013

Directorii unităţilor de învăţământ vor transmite la ISJ Buzău în perioada 1 – 7 iunie 2013 (la inspectorul pentru dezvoltarea resurselor umane – prof. George Enache) rapoartele scrise ale inspecţiilor curente şi speciale, în copie autentificată prin semnătura directorului  şi ştampila unităţii de învăţământ.

Fiecare raport scris va fi însoţit de un document din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic şi aprecierile anuale (calificativele) pentru ultimii doi ani şcolari.

GRADUL DIDACTIC I

Directorii unitatilor de invatamant vor transmite la ISJ Buzau, pana pe 7 iunie a fiecarui an, rapoartele scrise la inspectii curente, in copie autentificata prin stampila si semnatura conducatorului unitatii scolare in care s-a efectuat inspectia; fiecare raport scris va fi insotit de un document din care sa rezulte vechimea la catedra a cadrului didactic si calificativele anuale pe ultimii doi ani scolari.

ÎN ATENŢIA RESPONSABILILOR CU PERFECŢIONAREA ŞI A CANDIDAŢILOR LA GRADUL DIDACTIC I

Candidaţii la examenul de obținere a gradului didactic I (seria 2013 – 2015) sunt rugați să consulte tabelul postat mai jos pentru a verifica corectitudinea datelor înscrise, în special coloanele centrul de perfecționare solicitat și observații. Vă sfătuim ca la depunerea cererii de alegere a temei sa aveți cu dumneavoastră documentele menționate la observații în copii legalizate de conducerea școlii.

TABEL CANDIDAŢI GRADUL I  SERIA  2013-2015

Descărcaţi     aici

 

Candidaţii din judeţul Buzău înscrişi la examenul pentru obţinerea definitivării în învăţământ – 2013   Descărcaţi  aici 

Candidaţii din judeţul Buzău înscrişi la examenul pentru obţinerea gradului didactic II, sesiunea 2014  Descărcaţi aici

Candidaţii din judeţul Buzău înscrişi la examenul pentru obţinerea gradului didactic I, sesiunea 2015  Descărcaţi  aici

ANUNȚ IMPORTANT!

În conformitate cu nota MECTS 65958/21 11 2012 candidaţii înscrişi la examenele pentru acordarea gradelor didactice II  (seria 2012 – 2014) şi gradul I (seria 2012 – 2015) trebuie să-şi completeze dosarele cu copii de pe diplomele de studii şi foile matricole / suplimentul la diploma semnate pentru conformitate de către conducerea şcolii.

Responsabilii cu perfecţionarea din fiecare şcoală vor aduce documentele solicitate la serviciul perfecţionare până la data de 15 12 2012.

Nota MECTS 65958/21 11 2012 Nota

 

DEFINITIVAT 2013

Au aparut modele de subiecte pentru examenul de obtinere a definitivarii in invatamant. Le puteti accesa la aceasta adresa: http://www.subiecte2013.edu.ro/2013/definitivare/index.html

 

 1. Buna seara!
  Am finalizat gradul II in august 2014. Ma pot inscrie la gradul I in oct 2014? Trebuie sa depun o cere la scoala pana pe 30 oct, dupa care sa sustin preinspectia in anul scolar 2014 – 2015 si abia In oct 2015 voi depune dosarul?
  Multumesc!

  • Asa este, trebuie sa depuneti o cerere de preinscriere la scoala in octombrie pentru realizarea IC1, in oct.2015 depuneti dosarul la ISJ, in febr.2016 participati la colocviu pentru a finaliza cu inspectia speciala si sustinerea publica a lucrarii in anul scolar 2017-2018.

 2. BUNA SEARA!
  DACA AM PICAT LA PROBA ORALA LA GRADUL 2 INSEAMNA K TREBUIE SA REIAU TOATE INSPECTIILE DE LA CLASA SAU DOAR FINALA?Multumesc frumos!

 3. Buna seara! In octombrie 2014 depun cerere de preinscrier pt gradul II. Care ar fi urmatorii pasi? Ic1 in anul scolar 2014-2015, ic2 in 2015-2016, inspectia speciala in 2016-2017 si examenul in vara lui 2017? Va multumesc!

Lasă un răspuns

Completeaza detaliile de mai jos sau apasa click pe una din imagini pentru a te loga:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: