GRADE DIDACTICE/DEFINITIVAT

 Adeverintele de obtinere a definitivarii in invatamant, seria 2014, se elibereaza la secretariatul ISJ Buzau incepand cu data de 11 august; titularii vor prezenta, pentru identificare, cartea de identitate.

DEFINITIVAT, seria 2014

Examenul pentru obtinerea definitivatului in invatamant, seria 2014, se organizeaza la Liceul de Arta “Margareta Sterian” Buzau, in 14 iulie. Accesul candidatilor in salile de examen se face in intervalul 8,00 – 8,45 in baza actului de identitate al candidatilor (CI valabila sau, in lipsa acesteia, pasaport valabil). Pana la data de 12 iulie 2014, la avizierul scolii se va afisa lista candidatilor admisi pentru a participa la proba scrisa, mentio                                                                                                                                                                                                              nandu-se disciplina de examen si repartizarea pe sali a candidatilor.

Gradul II, seria 2014 – EDUCATOARE

Conform legislatiei in vigoare, programa pentru examenul de obtinere a gradului didactic II este urmatoarea:

1. proba scrisa: metodica predarii limbii romane si literaturii pentru copii, metodica predarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii;
2. proba orala: pedagogie si elemente de psihologie si de sociologie educationala.

Candidatii interesati pot veni la sediul FPSE – filiala Buzau, pe 16 iunie, ora 10 pentru consultatii la metodica predarii limbii romane si literaturii pentru copii.

 

DEFINITIVAT, seria 2014

Lista finala a candidatilor inscrisi la examenul de obtinere a definitivarii in invatamant; va rugam sa verificati inca o data corectitudinea datelor inscrise, in special denumirea disciplinei de examen si media obtinuta la inspectiile speciale.

Descarcati aici

Gradul didactic II, seria 2014

Lista finala a candidatilor inscrisi la examenul pentru obtinerea gradului didactic II, seria 21014.

Descarcati aici

Va rugam sa verificati tabelul actualizat al candidatilor inscrisi la examenul pentru obtinerea definitivarii in invatamant, seria 2014; in coloana “Observatii” sunt mentionate documentele cu care trebuie completate dosarele.

Descarcati aici

 

Documentele necesare COMPLETARII DOSARELOR CANDIDATIOR INSCRISI LA EXAMENELE DE OBTINERE A DEFINITIVARII SI A GRADELOR DIDACTICE IN INVATAMANT: procese-verbale, adeverinte vechime, calificative

Descarca aici

 

Universitatea din Oradea – programul/calendarul actiunilor de perfectionare pentru gradul didactic II, seria 2013-2014.

Descarcati aici

TABELUL ACTUALIZAT AL CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL DE OBTINERE A GRADULUI DIDACTIC II, SERIA 2013-2014

Descarcati aici

PROGRAMARI COLOCVIU, GRADUL I, SERIA 2014-2016

TABELUL CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II, SERIA 2014-2015

Descarcati aici

TABELUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC I SERIA 2014-2016

Descărcați  Aici

TABELUL CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL PENTRU OBTINEREA DEFINITIVATULUI – 2014

Va rugam ca in urmatoarea saptamana sa va completati dosarele cu documentele mentionate la rubrica “Observatii”, acolo unde este cazul.

Descarcati aici
ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 5397 din 5 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

Descărcaţi  aici

OMEN 5294/16 10 2013

Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învăţământ în anul școlar 2013-2014.  

Descărcaţi  aici

Dosarele pentru gradele didactice I şi II trebuie completate cu dilpoma de licenţă şi foaia matricolă legalizate de conducerea şcolii.

ANUNŢ 

Înscrierile la examenele de obţinere a definitivării şi a gradelor didactice în învăţământ se fac în perioada 1-30 octombrie 2013; sunt valabile metodologiile şi normele de înscriere din anul şcolar trecut, afişate în secţiunea GRADE DIDACTICE, pe acest site. 

DEFINITIVAT

În conformitate cu Metodologia pentru organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin OMECTS nr. 6193/2012, pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)  calificativul parțial pentru anul școlar în curs: “Bine” sau “Foarte Bine”;

b)  cel puțin media 8 la inspecțiile speciale;

c)  stagiu efectiv de predare de cel puţin 1 an la catedră (sau ore de predare echivalente normei de 1 an).

 

Puteţi consulta Metodologia pentru organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin OMECTS nr. 6193/2012  aici

Anexa 1 aici

Anexa 2 aici

Anexa 3 aici

 

 

DOCUMENTE UTILE  PENTRU ÎNSCRIERI GRADE DIDACTICE/DEFINITIVAT  

ÎNSCRIERE DEFINITIVAT   DESCĂRCAȚI    AICI

INSCRIERE GRADUL II   DESCĂRCAȚI    AICI

INSCRIERE GRADUL I   DESCĂRCAȚI   AICI

CERERE PREINSCRIERE GRADUL II  DESCĂRCAȚI  AICI

CERERE PREINSCRIERE GRADUL I  DESCĂRCAȚI  AICI

FISA INSCRIERE DEFINITIVAT   DESCĂRCAȚI      AICI

FISA INSCRIERE GRADUL II DESCĂRCAȚI  AICI

FISA INSCRIERE GRADUL I DESCĂRCAȚI AICI

———————————————————————————————————————-

ARHIVĂ  2013

LISTA FINALA A CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL PENTRU OBTINEREA DEFINITIVARII IN INVATAMANT, SERIA 2013

Descarca aici

LISTA ACTUALIZATA A CANDIDATILOR INSCRISI PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTUIC II, SERIA 2013

Descarca aici

———————————————————————————————————————

COMPLETAREA DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT – 2013

Între 1-20 iunie 2013 conducătorii unităţilor şcolare trimit la ISJ Buzău (inspectorul pentru dezvoltarea resurselor umane – prof. George Enache) următoarele documente pentru completarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul de obţinere a definitivării în învăţământ-2013:

- adeverinţă privind vechimea si calificativul parţial pentru anul şcolar în curs;

- procesele verbale de la inspecţiile speciale la clasă, în copie autentificată prin semnătură şi ştampila unităţii de învăţământ.

COMPLETAREA DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC II SERIA 2013

Directorii unităţilor de învăţământ vor transmite la ISJ Buzău în perioada 1 – 7 iunie 2013 (la inspectorul pentru dezvoltarea resurselor umane – prof. George Enache) rapoartele scrise ale inspecţiilor curente şi speciale, în copie autentificată prin semnătura directorului  şi ştampila unităţii de învăţământ.

Fiecare raport scris va fi însoţit de un document din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic şi aprecierile anuale (calificativele) pentru ultimii doi ani şcolari.

GRADUL DIDACTIC I

Directorii unitatilor de invatamant vor transmite la ISJ Buzau, pana pe 7 iunie a fiecarui an, rapoartele scrise la inspectii curente, in copie autentificata prin stampila si semnatura conducatorului unitatii scolare in care s-a efectuat inspectia; fiecare raport scris va fi insotit de un document din care sa rezulte vechimea la catedra a cadrului didactic si calificativele anuale pe ultimii doi ani scolari.

ÎN ATENŢIA RESPONSABILILOR CU PERFECŢIONAREA ŞI A CANDIDAŢILOR LA GRADUL DIDACTIC I

Candidaţii la examenul de obținere a gradului didactic I (seria 2013 – 2015) sunt rugați să consulte tabelul postat mai jos pentru a verifica corectitudinea datelor înscrise, în special coloanele centrul de perfecționare solicitat și observații. Vă sfătuim ca la depunerea cererii de alegere a temei sa aveți cu dumneavoastră documentele menționate la observații în copii legalizate de conducerea școlii.

TABEL CANDIDAŢI GRADUL I  SERIA  2013-2015

Descărcaţi     aici

 

Candidaţii din judeţul Buzău înscrişi la examenul pentru obţinerea definitivării în învăţământ – 2013   Descărcaţi  aici 

Candidaţii din judeţul Buzău înscrişi la examenul pentru obţinerea gradului didactic II, sesiunea 2014  Descărcaţi aici

Candidaţii din judeţul Buzău înscrişi la examenul pentru obţinerea gradului didactic I, sesiunea 2015  Descărcaţi  aici

ANUNȚ IMPORTANT!

În conformitate cu nota MECTS 65958/21 11 2012 candidaţii înscrişi la examenele pentru acordarea gradelor didactice II  (seria 2012 – 2014) şi gradul I (seria 2012 – 2015) trebuie să-şi completeze dosarele cu copii de pe diplomele de studii şi foile matricole / suplimentul la diploma semnate pentru conformitate de către conducerea şcolii.

Responsabilii cu perfecţionarea din fiecare şcoală vor aduce documentele solicitate la serviciul perfecţionare până la data de 15 12 2012.

Nota MECTS 65958/21 11 2012 Nota

 

DEFINITIVAT 2013

Au aparut modele de subiecte pentru examenul de obtinere a definitivarii in invatamant. Le puteti accesa la aceasta adresa: http://www.subiecte2013.edu.ro/2013/definitivare/index.html

 

 1. Urjan Mihaela

  Buna ziua!Ma numesc Negoita(cas.Urjan) Maria Mihaela,prof de limba romana la Scoala Gimnaziala Siriu.Am avut niste probleme cu dosarul(am facut o cerere de transfer la UPG PLOIESTI).Am fost si la Ploiesti la cursuri si am intrebat daca este vreo problema cu transferul si mi-au spus ca NU,dar ca nu au ajuns inca dosarele.Voiam sa va rog sa mi-l trimiteti acolo,conform cererii facute.
  Va multumesc!

 2. Buna ziua.As dori sa stiu daca se face stagiul de pregatire pentru noi,cadrele didactice care urmeaza sa sustinem examenele pentru obtinerea gradului II.Deja este aproape luna iulie si nu se stie nimic.Aceste cursuri ne-ar fi de un real folos,cu atat mai mult cu cat ,de anul aceste s-a schimbat si modul de sustinere a examenului.De asemenea,as dori sa mai stiu cand au loc cursurile pregatitoate pentru cei care urmeaza sa luam grupa 0 in anul scolar 2013-2014.Ar fi util sa stim si noi mai din timp,pentru a ne putea planifica si data plecarii in concediu,fiind perioada de vara. Va multumesc.

  • Cursurile de pregatire pentru gradul II, seria 2013, se organizeaza de catre fiecare centru de perfectionare in parte. Cei interesati trebuie sa ia legatura cu centrele de perfectionare unde s-au inscris. Amanunte despre organizarea cursurilor pentru cei care vor avea clasa pregatitoare puteti obtine de la doamna Palcau.

 3. Am vazut acum pe Noutati,perioada cursurilor pentru grupa 0.Sunt 3 saptamani in care trebuie sa mergem la cursuri,sau suntem impartiti in 3 serii,in ordine alfabetica?Va multumesc.

  • Pentru precizari adresati-va doamnei Palcau.

   • TRIFAN ANISOARA

    Buna seara!As avea si eu o intrebare.In 2014 urmeaza sa finalizez gradul I, cu predarea lucrarii stiintice in august 2013. Daca doresc o amanare pentru predarea lucrarii in august 2014 si finalizarea gradului I in 2015,este posibil?In ce conditii?Precizez ca IC1 am sustinut-o in 2011.

   • Faceti o cerere de amanare la centrul de perfectionate unde sunteti inscrisa si la ISJ Buzau; cererea de amanare sa fie insotita de documente care sa justifice solicitarea dumneavoastra.

 4. As dori si eu sa stiu daca se elibereaza certificatele de definitivat , unde si cand??? Am dat examen in 2012. Multumesc!

 5. Buna seara!As vrea sa stiu si eu daca am picat de doua ori definitivatul ma mai pot inscrie si a treia oara?

 6. Geanina Banulescu

  Buna seara!
  Anul acesta am finalizat gradul didactic I, spacialitatea invatatori la DPIPP Buzau. Doresc sa stiu daca exista probleme semnalate de catre centrul de perfectionare, sau pot solicita scolii salarizarea corespunzatoare obtinerii noului grad.

 7. Buna seara, am o intrebare la dvoastra: care sunt pasii pe care trebuie sa-i urmam in vederea inscrierii la gradul didactic I? Mentionez ca am sustinut gradul II in aceasta vara, lb franceza, sesiunea aug 2013 si am obtinut nota maxima.
  Va multumesc!

  • Daca ati luat gr.II cu 10, aveti dreptul sa sustineti gr.I peste 3 ani, adica in 2016. Pentru aceasta veti depune dosarul la noi anul acesta, in luna octombrie; in dosar ar trebui sa existe o copie a primei inspectii curente pe care mi-aduceti pentru completare.

 8. Buna seara! In august am obtinut gradul didactic II si am inteles ca ma pot inscrie anul acesta la preinspectia pentru grad didactic I. Cum se va proceda si unde vom depune cererea, la scoala sau la ISJ? Va multumesc anticipat!

 9. Cand are loc Consfătuirea responsabililor cu perfecţionarea din şcolile din judeţul Buzău ?

 10. Buna seara! Doresc sa ma preinscriu in acest an scolar pentru obtinerea gradului II , sesiunea 2016.Doresc sa stiu cand incepe preinscrierea si care e data limita pentru aceasta .Preinscrierea consta doar intr o cerere de preinscriere sau depunerea unui dosar .De asemenea as dori sa stiu care e data limita de efectuare a preinspectiei .Va multumesc anticipat!

 11. Cand va avea loc Consfătuirea responsabililor cu perfecţionarea din şcolile din judeţul Buzău la Casa Corpului Didactic Buzău?

 12. buna seara!
  Am aflat intamplator ca cei care au sustinut anul trecut scolar inspectia speciala pentru gradul I ar fi trebuit sa depuna un anumit dosar pana pe data de 30 septembrie pentru echivalarea gradului didactic cu 90 de credite transferabile. Mentionez ca informatia vine din alt judet. Acest lucru este valabil si in judetul nostru?

 13. Georgiana Macoveanu

  Buna ziua!
  Am observat ca pe site nu este actualizata fisa de inscriere pentru gradele didactice. Cum procedez in acest caz?

 14. Buna seara, va rog sa imi spuneti daca o persoana a fost inscrisa pt definitivarea in invatamant sesiunea 2013 si nu s-a prezentat, anul acesta depune un nou dosar?

 15. Buna seara. Unde depunem dosarul pentru inscriere gradul II? La ISJ sau la scoala de care apartinem?
  Va multumesc din suflet pentru raspuns.

 16. BUNA SEARA!
  In macheta apare o coloana in care se completeaza nr de credite corespunzator gradelor didactice conform echivalarii. Probabil ca din ignoranta nu stiu si nu am aflat de la nimeni care e metoda de echivalare a gradelor. completam cu 90 de credite pentru fiecare grad (conform certificatului de absolvire) chiar daca nu exista o hartie care sa confirme acest lucru?
  multumesc!

  • Exista indicatii de completare a machetei pe site-ul Inspectoratului care trebuie respectate; cred ca, daca exista coloana separata pentru nr. de credite corespuzatoare gradelor, acestea trebuie completate. Completarea machetei se face la compartimentul Informatica de unde puteti lua informatiile necesare.

 17. Buna seara!
  Am o intrebare:daca am absolvit facultatea in 2013, am predat anul trecut ca suplinitor necalificat, ma pot inscrie anul acesta la definitivat?Mentionez, ca doresc sa ma titularizez cu articolul 253 in anul scolar 2013-2014.Pot face acest lucru sau am nevoie de gradul didactic (definitivat)?
  Va multumesc!

 18. Bună seara!
  Unde putem găsi cereri ptr. înscriere la gradul II şi I, educatoare, nu preînscriere ci depunerea dosarelor?

 19. Andreea-Anamaria

  Buna ziua! Am sustinut examenul de definitivare in 2010. In martie 2012, am avut preinspectia, si in anul anul scolar 2012-2013 am fost in C.I.C. Pot depune dosarul pentru gradul II? In ce an voi sustine examenul scris?Va multumesc!

 20. Bună ziua! Dacă anul acesta am luat definitivatul cu 8,20, care sunt următorii paşi spre gradul II?

 21. Când pot să susţin gradul II, când trebuie să fac acea preînscriere, când depun dosarul, pot începe de luna aceasta?

  • Gradul II se sustine dupa 4 ani vechime la catedra de la obtinerea definitivarii; cererea de inscriere (preinscrierea) se depune cu 3 ani inainte de examen, iar dosarul cu trei ani inainte de examen.

 22. De unde pot lua cererea de inscriere pentru examenul de definitivat ?

 23. Buna ziua! Am sustinut examenul de definitivat in anul 2011. Anul acesta am depus la dumneavoastra cererea ptr preinspectia de gradul II, cu mentiunea ca voi sustine examenele finale de grad II in 2016. Va rog, cand ar trebui sa depun dosarul ptr gradul II? Deocamdata nu mi s-a spus nimic in legatura cu depunerea vreunui dosar, insa vad ca ati raspuns aici despre asa ceva. Multumesc!

 24. Buna ziua! Sunt inscrisa la examenul de definitivat, insa in martie trebuie sa nasc. Daca sustin cele doua inspectii pana la concediul prenatal, pot sustine definitivatul in iulie 2014?
  In iulie voi finaliza cele 126 de zile de concediu medical si voi intra in concediu de crestere a copilului pana la varsta de 2 ani.
  Mentionez ca am 3 ani vechime in invatamant.
  Multumesc.

 25. Buna ziua, pana la urma pentru examenul de gradul 2 de anul acesta cate probe se sustin si care sunt acestea?va multumesc

  • Ar trebui sa stiu ce specialitate aveti ca sa pot raspunde exact. Puteti gasi singura raspunsul in OMECTS nr.5561/2011, art. 18, modificat de OMEN nr. 5397/2013 (aici vedeti art. 7 referitor la art. 18).

 26. Moise Iuliana Daniela

  Buna ziua!
  Domnule Enache, cand vor fi afisate pe site listele cu candidatii inscrisi la gradele didactice I si II?

 27. Buna ziua ! Sunt suplinitoare din oct.2012 si m-am inscris la examenul de definitivat sesiunea 2014 iar intre timp am ramas insarcinata.In aprilie se intoarce titularul si eu voi avea cateva ore la o alta scoala.Ar trebui sa am catedra intreaga pana la sfarsitul anului scolar sau pot merge cu orele acestea si pot da def-ul.As putea sa intru in in concediu prenatal in luna mai avand in vedere ca voi naste la sfarsitul lunii iulie?Sunt doua evenimente importante si as vrea sa reusesc sa trec cu bine peste ele.Va multumesc !

  • Inteleg ca nu sunt probleme cu vechimea efectiva la catedra (daca ati fost si sunteti in continuare suplinitor calificat), dar trebuie sa tineti seama ca puteti sustine inspectiile si examenul numai daca sunteti in activitate.

 28. Buna ziua ….daca am cazut la examenul de anul trecut … anula acesta se mai reiau inspectiile de la clasa… multumesc

 29. Buna seara!
  Domnule Enache, cand va pot gasi in inspectorat dupa ora 13?
  Va multumesc!

 30. Buna ziua!
  As dori sa stiu cand si unde are loc colocviul invatatorilor pentru gradul I, sesiunea 2016?
  Va multumesc!

 31. Albu Jean Cristian

  Buna seara! Domnule Inspector, in legatura cu tabelul persoanelor inscrise la gradul 1, seria 2014 – 2016, continutul este gresit, contine numele celor inscrisi la definitivat 2014. Cum putem intra in posesia corecta a tabelului cu numele celor inscrisi la gradul1. va multumesc mult. O seara frumoasa.

 32. Albu Jean Cristian

  Buna seara! Cu placere.

 33. Buna ziua,
  As dori sa stiu daca se afiseaza pe situl ISJ data cand se va sustine colocviul pentru gradul didactic I la DPIPP Buzau, intrucat perioada 15.01.2014 – 15.02.2014 mi se pare relativa si nu pot ajunge in fiecare zi la DPIPP sa intreb.
  Va multumesc !

 34. Buna ziua, numele meu este Catalin Baicoianu, (prof. de matematica la Sc. Amaru) as dori sa stiu de ce nu imi resgasesc numele in “Tabel nominal cu cadrele didactice înscrise la examenele de obţinere a examenului de GRADUL II seria 2014-2015″. Ar fi trebuit sa dau examen in anul 2013 dar din motive medicale am lipsit de la examen. Am facut cerere de amanare la ISJ in septembrie 2013 si am atasat la cerere si copia dupa concediul medical.
  Multumesc anticipat pentru raspuns.

  • Domnule profesor, la ISJ ati depus o cerere de amanare pentru sesiunea 2013-2014, inregistrata cu nr.6921/23.08.2013; de aceea figurati in tabelul cu inscrisii pentru aceasta sesiune. Va rog sa verificati si, pentru alte nelamuriri, e bine sa discutam direct.

 35. Multumesc pentru raspuns si lamuriri totodata!

 36. Buna ziua, numele meu este Elena Craciun, (cas. Tereaca, prof. de limbi straine la Sc. Gimnaziala Costesti). In “Tabelul nominal cu cadrele didactice înscrise la examenele de obţinere a examenului de GRADUL I seria 2014-2016″ apare ca as fi solicitat sa dau gradul I pe limba engleza si nu pe limba franceza, asa cum am trecut in cerere. Imi pare rau ca am vazut atat de tarziu, sper ca se pot face modificarea. Multumesc frumos.

 37. Buna ziua, numele meu este Sirbu Dorina (Zamfiroiu Dorina), prof. inv.primar la Scoala Gimnaziala Topliceni, as dori sa aflu daca cererea de amanare a examenului de sustinere a GRADULUI I in seria 2013-2015″ a fost aprobata. Mentionez ca am atasat la cerere si copia dupa concediul medical (cerere nr. 242/ 16.01.2014, depusa la secretariatul ISJ Buzau).
  Va multumesc anticipat pentru raspuns!

  Cu stima, prof. Sirbu Dorina

 38. Buna ziua, ma numesc Teeru (Vasile)Simona, eu trebuia sa sustin gradul didactic 2 anul trecut, 2013 ,august dar din motive medicale am solicitat amanarea acestuia pentru anul 2014.Am consultata lista cu persoanele inscrise la gradul 2 in sesiunea 2014-2015 si nu sunt pe lista.Din ce motiv numele meu nu apare?As dori sa stiu daca inscrierea mea pentru anul 2014 a fost luata in considerare si daca au aparut ceva probleme ce pot face pentru a le remedia.Imi fac griji deoarece nu sunt pe pe lista afisata de dumneavostra dar oare se fac liste speciale cu cei care au amanat?Va multumesc..

 39. Radu Daniela-Ramona

  Buna ziua,
  Ma numesc Radu Daniela-Ramona( de la Scoala Gimnaziala Braesti) si sunt inscrisa la examenul de Definitivat. Am verificat pe edu. ro tabelul cu inscrisi, numai ca la mine am gasit o greseala: imi apare ca vechime 4 ani si 9 luni, dar eu am doar 2 ani si 9 luni la catedra (la sfarsitul anului scolar 2013-2014) si 2 ani am fost in crestere copil- care imi apar si acestia la vechimea totala.Este vreo problema?

 40. IONUT-CIPRIAN PANAIT

  Ma scuzati, seria 2014-2015.

 41. Buna ziua,
  Ma numesc Stanciu Andriana- Georgeta, invatatoare la Scoala Gimnaziala Merei si sunt inscrisa la examenul de obtinere a gradului didactic II, seria 2013- 2014. In lista incarcata de dvs., la vechime scrie 10 ani, insa eu am 12 ani la sf. anului scolar 2012- 2013.
  Se poate modifica?
  Multumesc anticipat!

 42. daniel sorin

  Buna ziua!
  vreau sa stiu daca termenul de “preinspectie” in procesele verbale sau rapoartele srise este inlocuit cu inspectie curenta 1?
  Multumesc!

 43. Valentin Dinicioiu

  Lamuriti-ma si pe mine, va rog frumos: cei care am sustinut IC1 (pt gradul II sau I) in acest an scolar trebuie sa mai aducem vreun document la inspectorat (in afara de procesul verbal si fisa de evaluare)?

 44. Strechie Rozica

  Mă numesc Strechie Rozica de la Şc. Dimiana, Beceni. Vă rog să ne precizaţi, daca sunteţi amabil, ce perioadă de vechime trecem în adeverinţa care trebuie pentru completarea dosarelor candidaţilor înscrisi la gr. did. II cu finalitate în 2014. Este o nelămurire, unii spun că se trece vechimea de la gradul anterior până la 1.09.2013. Noi am trecut pe ultimii 2 ani, adică 2011-2013. Cum este corect? Vă mulţumesc!

 45. trebuie sa sustin grad 2 in august 2014 si nu pot sa ma prezint din motive personale . ce este de facut?o iau de la capat cu toate inspectiile?sau repet doar ultima inspectie?

 46. Buna seara! As dori sa ma lamuriti si pe mine intr-o privinta, daca se poate.M-am inscris la gradul II, am realizat inspectia necesara inscrierii, dar intre timp am ramas insarcinata.Urmeaza sa-mi aman IC 1, in anul scolar 2014-2015.Pot sustine cele doua inspectii, IC 1 si IC 2 in anul scolar 2015-2016, iar examenul in 2016? Astept raspunsul dvs . Multumesc.

  • Inspectia realizată este IC1 şi va fi inclusă în dosarul care va fi depus la inspectorat la toamnă; amânarea se poate obţine dacă depuneţi o cerere în acest sens la inspectorat. Verificaţi dacă în 2016 aveţi vechimea necesară de predare la catedră.

 47. as dori sa aflu cand se sustine examenul de grad 2 invatatori 2014

Lasă un răspuns

Completeaza detaliile de mai jos sau apasa click pe una din imagini pentru a te loga:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: