ECHIVALĂRI PE BAZA ECTS/SECT 2013-2014

Republicăm tabelul cu candidaţii înscrişi pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare de licenţă. 

Descărcaţi  aici

Dosarele în care nu este specificată disciplina ce urmează a fi echivalată vor fi completate cu o fişă de înscriere al cărei model îl găsiţi aici 

Fişele de înscriere vor fi depuse la secretariatul ISJ Buzău pentru a primi număr de înregistrare.

Dosarele vor fi completate până vineri, 13 decembrie 2013. Dosarele incomplete sunt evidenţiate în tabel, în coloana Observaţii. 

Publicitate

TABELUL CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL PENTRU OBTINEREA DEFINITIVATULUI – 2014

TABELUL CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL PENTRU OBTINEREA DEFINITIVATULUI – 2014

Va rugam ca in urmatoarea saptamana sa va completati dosarele cu documentele mentionate la rubrica „Observatii”, acolo unde sete cazul.
Descarcati aici
 

Tabelul profesorilor din judetul Buzau care au depus dosare de echivalare pe baza ECTS/SECT

Tabelul profesorilor din judetul Buzau care au depus dosare de echivalare pe baza ECTS/SECT a invatamantului  de scurta durata realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar , aprobata prin OMECTS 5.553 / 2011 , sesiunea 2013 – 2014. Completarea dosarelor cu documentele mentionate in coloana “Observatii” , se face in perioada 28.11 – 13.12.2013.

Descarcati aici .

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 5397 din 5 noiembrie 2013

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 5397 din 5 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

Descărcaţi  aici

Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învăţământ în anul școlar 2013-2014

OMEN 5294/16 10 2013

Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învăţământ în anul școlar 2013-2014.

Descărcaţi  aici

Programul depunerii dosarelor pentru înscrierea la examenul de Definitivat 2014 la ISJ Buzău, serviciul Perfecţionare 

Luni, Miercuri, Joi: 10,00-12,00

Marţi: 14,00-16,00

Cadrele didactice care şi-au depus dosarele sunt rugate să-şi refacă fişa de înscriere conform metodologiei de mai sus (Anexa 2 ). 

Anunţ completare situaţie debutanţi 2013-2014

Anunţ

Toate şcolile din judeţul Buzău au obligaţia de a completa macheta ataşată până vineri, 25 octombrie 2013, ora 11,00. Situaţiile vor fi trimise în format electronic pe adresa gh_enache@yahoo.fr cu mentiunea Situatia cadrelor didactice debutante din Scoala………. în anul şcolar 2013/2014. Macheta permite selectarea automată a şcolii dumneavoastră din caseta unitate de învăţământ  şi se completează conform indicaţiilor din tabel.

Descărcaţi  aici

OMEN nr. 5211/08 10 2013

OMEN nr. 5211/08 10 2013 pentru aprobarea calendarului activităţilor de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului de scurtă durată cu ciclul I studii universitare de licenţă.

Descărcaţi aici

ANUNŢ 

Înscrierile la examenele de obţinere a definitivării şi a gradelor didactice în învăţământ se fac în perioada 1-30 octombrie 2013; sunt valabile metodologiile şi normele de înscriere din anul şcolar trecut, afişate în secţiunea GRADE DIDACTICE, pe acest site.