Monthly Archives: noiembrie 2013

Tabelul profesorilor din judetul Buzau care au depus dosare de echivalare pe baza ECTS/SECT

Tabelul profesorilor din judetul Buzau care au depus dosare de echivalare pe baza ECTS/SECT a invatamantului  de scurta durata realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar , aprobata prin OMECTS 5.553 / 2011 , sesiunea 2013 – 2014. Completarea dosarelor cu documentele mentionate in coloana “Observatii” , se face in perioada 28.11 – 13.12.2013.

Descarcati aici .

Reclame

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 5397 din 5 noiembrie 2013

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 5397 din 5 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

Descărcaţi  aici