GRADE DIDACTICE

Universitatea din Bucureşti – informaţii despre:

–  modalitatea eliberării certificatelor de obţinere a gradelor didactice II şi I, pentru anul 2014,

–  procedura depunerii lucrărilor metodico-ştiinţifice de obţinere a gradului didactic I, seria 2014-2016

–  susţinerea examenului de acordarea gradului didactic II din august, 2015 – descărcaţi aici.

 

Tabelul candidaţilor înscrişi la examenul de obţinere a  gradului didactic II, seria 2015 – forma finală;
descărcaţi aici

 

Tabel gradul II, seria 2015 reactualizat, 17 iun., ora 15,30

Consultaţi coloanele Observaţii şi Inspecţii din tabelul ataşat unde sunt notate documentele care lipsesc din dosarele candidaţilor; vă rugăm să aduceţi documentele care lipsesc la compartimentul Perfecţionare până pe data de 19 iunie Gr. II 2015 actualizat


Actualizare (completarea) dosarelor
candidaţilor înscrişi la examenele de obţinere a gradelor didactice I (seria 2015) şi II (seria 2015) se face conform anunţului de pe site-ul IŞJ: adeverinţe vechime la catedră până în 31 august 2015, adeverinţe calificative (inclusiv calificativul parţial din 2014 – 2015).

 

Pregătire pentru gradul didactic II, seria 2015, la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – descărcaţi: aici

Tabelul actualizat (inclusiv amânaţii din anii anteriori) al cadrelor didactice înscrise la examenul de obţinere a gradului didactic II, seria 2014-2015; verificaţi corectitudinea datelor înscrise, mai ales cele din coloana Observaţii. Petru vizualizare, descărcaţi: aici

 

Tabelul actualizat (inclusiv amânaţii din anii anteriori) al cadrelor didactice înscrise la examenul de obţinere a gradului didactic I, seria 2015-2017. Descărcaţi: aici

 

Lista actualizată a cadrelor didactice care şi-au depus dosarele pentru obţinerea gradului didactic II, seria 2015-2016. Descărcaţi aici.

Lista candidaţilor care au depus cereri de înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic II, seria 2016-2017; descărcaţi: aici.

Lista candidaţilor care au depus cereri de înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic I, seria 2016-2018; descărcaţi: aici.

 

Model RAPORT SCRIS încheiat la inspecţia curentă pentru acordarea gradului didactic II – descărcaţi aici

Actele necesare înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic II, seria 2014-2016; descarcă aici.

Actele necesare înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic I, seria 2014-2017; descarcă aici.

Înscrierile şi depunerea dosarelor pentru definitivat 2015 şi pentru gradele didactice I şi II se conform metodologiilor valabile în anul şcolar anterior. Termene pentru depunerea dosarelor la IŞJ Buzău:

definitivat: 15 oct. – 7 nov.;

gradul I şi II: în cursul lunii octombrie.

 

 

Gradul II, seria 2014 – EDUCATOARE

Conform legislatiei in vigoare, programa pentru examenul de obtinere a gradului didactic II este urmatoarea:

1. proba scrisa: metodica predarii limbii romane si literaturii pentru copii, metodica predarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii;
2. proba orala: pedagogie si elemente de psihologie si de sociologie educationala.

Candidatii interesati pot veni la sediul FPSE – filiala Buzau, pe 16 iunie, ora 10 pentru consultatii la metodica predarii limbii romane si literaturii pentru copii.

 ARHIVA GRADE DIDACTICE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Gradul didactic II, seria 2014

Lista finala a candidatilor inscrisi la examenul pentru obtinerea gradului didactic II, seria 21014.

Descarcati aici

 

Documentele necesare COMPLETARII DOSARELOR CANDIDATIOR INSCRISI LA EXAMENELE DE OBTINERE A DEFINITIVARII SI A GRADELOR DIDACTICE IN INVATAMANT: procese-verbale, adeverinte vechime, calificative

Descarca aici

 

Universitatea din Oradea – programul/calendarul actiunilor de perfectionare pentru gradul didactic II, seria 2013-2014.

Descarcati aici

TABELUL ACTUALIZAT AL CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL DE OBTINERE A GRADULUI DIDACTIC II, SERIA 2013-2014

Descarcati aici

PROGRAMARI COLOCVIU, GRADUL I, SERIA 2014-2016

TABELUL CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II, SERIA 2014-2015

Descarcati aici

TABELUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC I SERIA 2014-2016

Descărcați  Aici
ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 5397 din 5 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

Descărcaţi  aici

OMEN 5294/16 10 2013

Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învăţământ în anul școlar 2013-2014.  

Descărcaţi  aici

Dosarele pentru gradele didactice I şi II trebuie completate cu dilpoma de licenţă şi foaia matricolă legalizate de conducerea şcolii.

ANUNŢ 

Înscrierile la examenele de obţinere a definitivării şi a gradelor didactice în învăţământ se fac în perioada 1-30 octombrie 2013; sunt valabile metodologiile şi normele de înscriere din anul şcolar trecut, afişate în secţiunea GRADE DIDACTICE, pe acest site. 
 

 

DOCUMENTE UTILE  PENTRU ÎNSCRIERI GRADE DIDACTICE/DEFINITIVAT  


INSCRIERE GRADUL II   DESCĂRCAȚI    AICI

INSCRIERE GRADUL I   DESCĂRCAȚI   AICI

CERERE PREINSCRIERE GRADUL II  DESCĂRCAȚI  AICI

CERERE PREINSCRIERE GRADUL I  DESCĂRCAȚI  AICI

FISA INSCRIERE DEFINITIVAT   DESCĂRCAȚI      AICI

FISA INSCRIERE GRADUL II DESCĂRCAȚI  AICI

FISA INSCRIERE GRADUL I DESCĂRCAȚI AICI

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ARHIVĂ  2013

LISTA FINALA A CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL PENTRU OBTINEREA DEFINITIVARII IN INVATAMANT, SERIA 2013

Descarca aici

LISTA ACTUALIZATA A CANDIDATILOR INSCRISI PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTUIC II, SERIA 2013

Descarca aici

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPLETAREA DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT – 2013

Între 1-20 iunie 2013 conducătorii unităţilor şcolare trimit la ISJ Buzău (inspectorul pentru dezvoltarea resurselor umane – prof. George Enache) următoarele documente pentru completarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul de obţinere a definitivării în învăţământ-2013:

– adeverinţă privind vechimea si calificativul parţial pentru anul şcolar în curs;

– procesele verbale de la inspecţiile speciale la clasă, în copie autentificată prin semnătură şi ştampila unităţii de învăţământ.

COMPLETAREA DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC II SERIA 2013

Directorii unităţilor de învăţământ vor transmite la ISJ Buzău în perioada 1 – 7 iunie 2013 (la inspectorul pentru dezvoltarea resurselor umane – prof. George Enache) rapoartele scrise ale inspecţiilor curente şi speciale, în copie autentificată prin semnătura directorului  şi ştampila unităţii de învăţământ.

Fiecare raport scris va fi însoţit de un document din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic şi aprecierile anuale (calificativele) pentru ultimii doi ani şcolari.

GRADUL DIDACTIC I

Directorii unitatilor de invatamant vor transmite la ISJ Buzau, pana pe 7 iunie a fiecarui an, rapoartele scrise la inspectii curente, in copie autentificata prin stampila si semnatura conducatorului unitatii scolare in care s-a efectuat inspectia; fiecare raport scris va fi insotit de un document din care sa rezulte vechimea la catedra a cadrului didactic si calificativele anuale pe ultimii doi ani scolari.

ÎN ATENŢIA RESPONSABILILOR CU PERFECŢIONAREA ŞI A CANDIDAŢILOR LA GRADUL DIDACTIC I

Candidaţii la examenul de obținere a gradului didactic I (seria 2013 – 2015) sunt rugați să consulte tabelul postat mai jos pentru a verifica corectitudinea datelor înscrise, în special coloanele centrul de perfecționare solicitat și observații. Vă sfătuim ca la depunerea cererii de alegere a temei sa aveți cu dumneavoastră documentele menționate la observații în copii legalizate de conducerea școlii.

TABEL CANDIDAŢI GRADUL I  SERIA  2013-2015

Descărcaţi     aici

 

Candidaţii din judeţul Buzău înscrişi la examenul pentru obţinerea definitivării în învăţământ – 2013   Descărcaţi  aici 

Candidaţii din judeţul Buzău înscrişi la examenul pentru obţinerea gradului didactic II, sesiunea 2014  Descărcaţi aici

Candidaţii din judeţul Buzău înscrişi la examenul pentru obţinerea gradului didactic I, sesiunea 2015  Descărcaţi  aici

ANUNȚ IMPORTANT!

În conformitate cu nota MECTS 65958/21 11 2012 candidaţii înscrişi la examenele pentru acordarea gradelor didactice II  (seria 2012 – 2014) şi gradul I (seria 2012 – 2015) trebuie să-şi completeze dosarele cu copii de pe diplomele de studii şi foile matricole / suplimentul la diploma semnate pentru conformitate de către conducerea şcolii.

Responsabilii cu perfecţionarea din fiecare şcoală vor aduce documentele solicitate la serviciul perfecţionare până la data de 15 12 2012.

Nota MECTS 65958/21 11 2012 Nota

 

DEFINITIVAT 2013

Au aparut modele de subiecte pentru examenul de obtinere a definitivarii in invatamant. Le puteti accesa la aceasta adresa: http://www.subiecte2013.edu.ro/2013/definitivare/index.html

 1. Buna seara!
  Am finalizat gradul II in august 2014. Ma pot inscrie la gradul I in oct 2014? Trebuie sa depun o cere la scoala pana pe 30 oct, dupa care sa sustin preinspectia in anul scolar 2014 – 2015 si abia In oct 2015 voi depune dosarul?
  Multumesc!

  • Asa este, trebuie sa depuneti o cerere de preinscriere la scoala in octombrie pentru realizarea IC1, in oct.2015 depuneti dosarul la ISJ, in febr.2016 participati la colocviu pentru a finaliza cu inspectia speciala si sustinerea publica a lucrarii in anul scolar 2017-2018.

 2. BUNA SEARA!
  DACA AM PICAT LA PROBA ORALA LA GRADUL 2 INSEAMNA K TREBUIE SA REIAU TOATE INSPECTIILE DE LA CLASA SAU DOAR FINALA?Multumesc frumos!

 3. Buna seara! In octombrie 2014 depun cerere de preinscrier pt gradul II. Care ar fi urmatorii pasi? Ic1 in anul scolar 2014-2015, ic2 in 2015-2016, inspectia speciala in 2016-2017 si examenul in vara lui 2017? Va multumesc!

 4. Cand apar noutati despre definitivat, despre acte si cereri de inscriere pentru anul acesta? Stiam ca ar fi trebuit sa se posteze inca din septembrie.

  • Pe 29 şi 30 sept. au fost consfătuirile naţionale cu inspectorii şcolari dezvoltare resurse umane unde am aflat că nu sunt schimbări majore privind înscrierea şi examenele de obţinere a definitivării şi a gradelor didactice; la definitivat aşteptăm să apară Metodologia, dar înscrierile se fac în aceleaşi condiţii ca cele de anul trecut. În zilele următoare vom posta un anunţ pe site-ul Inspectoratului în acest sens.

 5. Buna ziua!In ce perioada se depun dosarele pentru obtinerea definitivatului.Va multumesc!

 6. Buna ziua! Am efectuat anul trecut preinspectia pentru gradul didactic I iar acum trebuie sa imi depun dosarul de inscriere. Sunt valabile si anul acesta documentele afisate anul trecut pe site pt gradul I? cererea este tip? ca nu am gasit decat fisa de inscriere; se specifica si dovada provind calificativele acordate la inspectiile scolare din ultimii doi ani scolari. Se refera la preinspectia pentru grad I si inspectia ce va urma in 2016? Va multumesc!

 7. Buna ziua! As dori sa stiu daca cererea de preinscriere pt gr II de pe site-ul Perfectionare este valabila si pentru anul acesta scolar?

 8. Buna ziua, vreau sa va intreb daca au aparut ceva schimbari, in ceea ce priveste inscrierea si sustinerea examenelor pt obtinerea gradelor didactice sesiunea 2015, fata de anul trecut? Iar daca nu sunt schimbari cand ne putem prezenta cu dosarele?

 9. Multumim pentru promptitudinea raspunsurilor!

 10. Buna ziua !Va rog sa-mi raspundeti daca se poate la o intrebare care nu imi da pace ;unii spun k daca am picat o proba la gradul 2 repet doar inspectia finala ,altii k trebuie sa ma reanscriu si sa i-au totul de la cap ,dar marea majoritate din colegi au spus k doar finala .Stie cineva un raspuns sigur ?

  Multumesc frumos!

 11. Buna ziua! Am o nelamurire.In septembrie 2010 am obtinut definitivatul,iar pe 8 mai 2011 am nascut. Pe 8 mai 2014 m-am intors din CCC,deci nu am mai beneficiat de concediu pe perioada verii. Intrebarea mea ar fi daca pot face preinscrierea pentru gradul II in octombrie 2014?Pana in anul cand voi sustine gradul II voi avea vechimea necesara? Va multumesc.

  • Ne interesează perioada în care aţi fost în concediu, nu când aţi născut. Dacă faceţi cerere de preînscriere în oct. 2014, veţi da examenul în 2017. Calculaţi vechimea efectivă la catedră (inclusiv concediul de maternitate, aprox. 120 zile) de la def. până la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 ca să verificaţi dacă aveţi vechimea necesară (cel puţin 4 ani).

 12. Buna seara,am si eu o intrebare,daca am depus si anul trecut dosarul pentru obtinerea definitivatului insa am iesit din examen,mai sunt valabile actele legalizate care se gasesc la dosar?

 13. Buna ziua. Daca am depus dosarul pentru gr II in octombrie 2014, anul acesta mai depun vreo cerere la dosar?
  Sustin anul acesta inspectia finala si in vara 2015 examenul scris?
  Va multumesc pentru raspuns.

 14. Buna ziua. Vreau si eu sa stiu daca pentru preinscrierea la gradul II mai trebuie depusa la ISJ o alta cerere in afara de cea pe care am depus-o la secretariatul unitatii scolare?Va multumesc!

 15. Buna ziua! Avem o colega care a terminat facultatea anul acesta, iar de la 1. 09.2014 este incadrata in invatamant. Poate sa se inscrie anul acesta la definitivat? Va multumesc anticipat!

 16. Buna seara!Anul trecut am sustinut preinspectie pt gr II si anul acesta imi depun dosarul dar nu stiu daca mai trebuie o alta cerere de inscriere la dosarsi daca imi trebuie unde o gasesc pt ca la perfectionare nu avem decat cerere pt preinspectie gradul I ,II, DEF nu este si cerere pt gradul II.

 17. Buna dimineata! Daca anul acesta scolar am inspectia speciala pentru gradul II si anul trecut am specificat in cerere centrul din Constanta, dar vreau sa-l schimb anul acesta cu cel din Ploiesti…se poate? Daca da…in ce perioada? Astept raspuns! Multumesc!

 18. Buna ziua!
  Am sustinut IC 1 in anul scolar 2013-2014 pentru obtinerea gradului II. Acum in octombrie, ar fi trebuit sa depun dosarul pentru inscrierea la gradul II.Am nascut in septembrie si sunt in concediu medical.Bineinteles, trebuie sa aman IC 2.Exista o cerere de amanare tipizata pe care sa o depun la secretariat?
  Nu stiu daca trebuie sa fac dosarul de inscriere si sa atasez cererea de amanare.Si de asemenea pe langa certficatul de nastere al copilului, trebuie sa aduc si o copie dupa concediul medical?
  Mentionez ca in ianuarie 2015 voi intra in CCC.
  Astept raspunsul dvs.Va multumesc!

  • Nu există un formular special pentru cererea de amânare. Puteţi depune dosarul şi, când intraţi în concediu, aduceţi cererea de amânare însoţită de documente justificative (copii cert. naştere copil, concediu medical)

 19. Buna ziua!
  Am obtinut gradul II in august 2014. Anul acesta am depus cerere catre scoala, iar in februarie urmeaza sa sustin preinspectia pentru a ma inscrie anul viitor la gradul I. Avand in vedere faptul ca in aprilie voi naste si voi sta acasa doi ani, va mai fi valabila aceasta inspectie?

 20. Buna ziua! Sunt inscrisa la gradul II(sesiunea 2015) la Universitatea din Constanta. Din motive obiective doresc sa schimb centrul cu Universitatea din Brasov. Ce e de facut in aceasta situatie? Multumesc!

 21. Buna ziua. Sunt inscrisa la gradul didactic II seria 2016. Anul acesta am sustinut inspectia curenta I, disciplina geografie si nu m-am regasit in tabelul postat de dvs. Imi puteti spune unde trebuie sa caut? Multumesc!

 22. Buna ziua! Sunt inscrisa la gradul II(sesiunea 2015) la Universitatea din Constanta. Din motive obiective doresc sa schimb centrul cu Universitatea din Brasov. Ce e de facut in aceasta situatie? Multumesc!

 23. Buna ziua! Anul acesta mi-am depus cererea pt preinspectia de inscriere la gradul I. Din mai intru in concediu crestere copil, 2 ani. In momentul cand ma reintorc mai este valabila preinspectia? Pot depune dosarul pentru inscrieri sau reped preinspectia? Va multumesc!

  • Inspecţia curentă rămâne valabilă 4 ani. Când intraţi în concediu, faceţi o cerere de amânare (însoţită de acte justificative) şi, dacă IC1 îşi pierede valabilitatea, aceasta poate fi refăcută.

 24. Ungureanu Andreea

  Buna seara!
  In tabelul cadrelor didactice care sunt inscrise la examenul de obtinere a gradului didactic I seria 2015-2017, la numele meu s-a strecurat o greseala. Numele actual, cel obtinut prin casatorie este inversat cu cel dinaintea casatoriei. Numarul dosarului este 72. Achimov G. Andreea (cas. Ungureanu).
  Va multumesc!

 25. Buna seara! In tabelul cadrelor didactice care sustin examenul pentru gradul didactic II seria 2016,la rubrica observatii apar ca nu am fisa de inscriere dar dosarul este acceptat,mai este nevoi de acea fisa de inscriere ,nu am gasit una tipizata si de aceea nu am la dosar .Va multumesc!

 26. Am fisa de inscriere la dosarul pt gradul II dar este completata gresit asa reiese de la rubrica Observatii ce pot face in acest caz?Va multumesc pt intelegere!

 27. Buna ziua!Am depus dosarul pentru obtinerea gradului didactic II sesiunea 2016,dar nu ma regasesc in lista actualizata.Va rog astept un raspuns cat mai curand.Am avut si preinspectia ,ma numesc Gherghiceanu Oana Catalina casatorita Burlan.Va multumesc!

 28. Buna seara !La rubrica ”Observatii” apar ca si cum as avea fisa de inscriere pt gradul II completata gresit ,ce pot face in acest caz?Va multumesc si un an minunat va doresc!

 29. Trebuie sa ajung la ISJ Buzau cu o alta fisa de inscriere?

 30. IORDACHE MONICA

  Buna seara! Anul aceata finalizez examenul de obtinere a gradului didactic II. In tabelul cu cadrele didactice inscrise, vechimea este completata gresit (4 ani, in loc de 6). Cum trebuie sa procedez?

  • Conform fişei de înscriere din dosarul dumneavoastră, aveţi 4 ani vechime la catedră (2010-2011, 2012-2015) de la obţinerea definitivatului. Prin urmare, nu aveţi probleme în această privinţă.

 31. Buna ziua!Fisa de inscriere pt gradul didactic II este completata gresit din punct de vedere al vechimii cum ar trebui sa procedez in acest caz ?

 32. IORDACHE MONICA

  Va multumesc pentru raspuns ! Nu am stiut ca vechimea luata in considerare este cea de la obtinerea definitivatului; am crezut ce este vorba despre vechimea totala in invatamant. O seara placuta !

 33. Buna ziua, as dori sa stiu daca m-am casatorit in vara si dosarul pentru gradul II este pe numele de fata(Petrescu) trebuie sa refac fisa de inscriere, sa aduc copie dupa certificatul de casatorie si buletin? Iar daca de la 01.02.2015 raman doar cu 6 ore de specialitate pot da in vara examenul de gradul II? Va multumesc!

  • La examen trebuie să aveţi CI şi certificatul de naştere la dumneavoastră; fişa de înscriere rămâne nemodificată. În ceea ce priveşte vechimea, nu aveţi probleme, chiar dacă rămâneţi cu 6 ore, pentru că aţi obţinut definitivatul în 2010.

 34. Buna ziua!
  As dori sa stiu, daca din cauza unei saptamanii de concediu medical pe care am fost nevoita sa mi-o iau as putea avea probleme in a-mi sustine in anul acesta preinspectia pt gr II.
  Va multumesc

  • Când veţi aduce dosarul pentru înscriere, vom vedea dacă sunt probleme în ceea ce priveşte vechime efectivă la catedră; putem obţine derogare de vechime de la Minister de cel mult o lună.

 35. Buna seara!Fisa de inscriere pt gradul didactic II este completata gresit din punct de vedere al vechimii,cum ar trebui sa procedez in acest caz?Va multumesc!

 36. Buna ziua! Am rugamintea de a ma ajuta cu o informative. Sunt inscrisa la gradul I specializarea educatoare. Am sustinut deja ic1 si ic2,colocviul in ianuarie 2015 si ar trebui in 2016-2017 sa sustin inspectia speciala si lucrarea de grad. Eu doresc sa ma transfer in acest an pe post de invatatoare. Mentionez ca am terminat Liceul Pedagogic, specializarea invatator-educator. Este posibil sa sustin lucrarea si inspectia ca si invatatoare? sau ce pot face pentru a nu pierde inspectiile?

  • Inspecţiile curente realizate până acum rămân valabile, dar inspecţia specială se va susţine în specializarea la care candidatul a fost admis la colocviu, adică, în cazul dumneavoastră, învăţământ preşcolar – v. art. 38 (2) din Metodologie.

 37. Buna ziua!Am depus cerere de inscriere pentru gradul didactic II in luna octombrie 2014, iar din motive personale nu pot sustine preinspectia. Ce trebuie sa fac in aceasta situatie si ce pierd in afara de un an. Va multumesc anticipat!

 38. Buna seara! Am susținut in februarie 2015 colocviu si am fost anunțată ca trebuie sa susțin anul acesta si ic2. Pot sa o aman pentru anul viitor? Ce trebuie sa fac? Mulțumesc!

 39. Buna ziua! Avem la scoala o colega inscrisa la gradul didactic II care si-a sustinut toate inspectiile, iar in vara ar tebui sa participe la examen. Din luna aprilie a intrat in concediu prenatal. Are voie sa participe la examen in vara?

 40. Buna ziua! Pana pe ce data trebuie sa completam dosarele candidatilor inscrisi la grade cu documentele necesare? Va multumesc

 41. buna ziua, adeverintele de vechime si calificativele se refera la cei ce finalizează în 2015.

 42. Buna ziua! Voiam sa va intreb daca in timpul derularii examenului de grad I se poate intra in Concediu crestere copil fara ca acest lucru sa afecteze celelate etape parcurse deja (preinspectie, colcviu, IC 2) si daca as avea dreptul sa raman tot 2 ani in CCC! Unde pot gasi aceasta informatie pentru a fi sigura? Va multumesc!

  • Conform Metodologiei, se poate face o cerere de amânare (să aveţi acordul scris al conducătorului ştiinţific şi documente în copie care justifică solicitarea de amânare); colocviul rămâne valabil, la fel IC1 şi IC2 dacă la sfârşitul anului şcolar în care susţineţi inspecţia specială aceste inspecţii nu depăşesc 4 ani vechime.

 43. Dupa cum rezulta din Metodologie, nu putem sta mai mult de un an in CCC, pentru ca de la IC 1(preinspectie) pana a sfarsitul anului cand se sustine IS am depasi 4 ani, nu? Cunosc totusi persoane care au reusit sa ramana 2 ani in CCC dupa colocviu si au reluat gradul I fara probleme!

 44. Buna seara,
  Sunt educatoare titulara in jud. Buzau, dar detasata pentru al II-lea an in Bucuresti. Am finalizat gradul II in august 2015. Ma pot inscrie la gradul I anul acesta? Cererea o depun la scoala unde predau? Ma pot inscrie la Buzau pentru obtinerea acestui grad sau trebuie in Bucuresti, locul unde lucrez?
  Multumesc!

  • Cererea de (pre)înscriere o depuneţi la şcoala unde predaţi, în toamna aceasta; puteţi să optaţi pentru centrul de perfecţionare din Buzău (FPSE – filiala BUZĂU), dar inspecţiile se vor realiza la şcoala unde predaţi.

Lasă un răspuns

Completeaza detaliile de mai jos sau apasa click pe una din imagini pentru a te loga:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s

Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.

%d blogeri ca acesta: