GRADE DIDACTICE

FPSE – FILIALA BUZĂU A UNIV. DIN BUCUREŞTI a programat colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2016 – 2018 în următoarele date:

 • educatoare: 06.02.2016, ora 9,00
 • învăţători: 08.02.2016, ora 10,00

ANUNŢ – ULBS

COLOCVIUL PENTRU GRADUL DIDACTIC I,
SERIA 2016-2018 – descarcă aici

 

Cadrele didactice care solicita înscrierea la examenul de obţinere a gradului didactic I, seria 2017 – 2019 (preinscrieri) – descărcaţi aici.

Cadrele didactice care solicita înscrierea la examenul de obţinere a gradului didactic II, seria 2017 – 2018 (preinscrieri) – descărcaţi aici.

Cadrele didactice înscrise la examenul de obţinere a gradului didactic I, seria 2016 – 2018 (la rubrica Observaţii sunt menţionate actele care lipsesc din dosare) – descărcaţi aici.

 

Cadrele didactice înscrise la examenul de obţinere a gradului didactic II, seria 2016 – 2017 (la rubrica Observaţii sunt menţionate actele care lipsesc din dosare) – descărcaţi aici.

 

Tabelul actualizat (octombrie 2015) cu cadrele didactice înscrise la examenul de obţinere a gradului didactic II, finalizare în 2016 – descărcaţi aici

Tabelul actualizat (octombrie 2015) cu cadrele didactice înscrise la examenul de obţinere a gradului didactic I, finalizare în 2016 – descărcaţi aici

Tabelul actualizat (octombrie 2015) cu cadrele didactice înscrise la examenul de obţinere a gradului didactic I, finalizare în 2017 – descărcaţi aici

 

Înscrierile pentru examenele de obţinere a gradului didactic II, seria 2016 – 2017 (cu dosar), seria 2017 – 2018 (cu cerere) şi pentru gradul didactic I, seria 2016 – 2018 (cu dosar) şi 2017 – 2019 (cu cerere) se fac în luna octombrie;

 • documente necesare înscrierii la examenele de obţinere a gradului didactic II, seria 2016 – 2017 (cu dosar) – descărcaţi aici
 • documente necesare înscrierii la examenele de obţinere a gradului didactic I, seria 2016 – 2018 (cu dosar) – descărcaţi aici
 • cerere înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic II  2018 (se include şi în dosarul pentru 2017) – descărcaţi aici
 • cerere înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic I  2019 (se include şi în dosarul pentru 2018) – descărcaţi aici
 • fişă de înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic I – descărcaţi aici
 • fişă de înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic II  – descărcaţi aici

 

Universitatea din Bucureşti – informaţii despre:

–  modalitatea eliberării certificatelor de obţinere a gradelor didactice II şi I, pentru anul 2014,

–  procedura depunerii lucrărilor metodico-ştiinţifice de obţinere a gradului didactic I, seria 2014-2016

–  susţinerea examenului de acordarea gradului didactic II din august, 2015 – descărcaţi aici.

 

Tabelul candidaţilor înscrişi la examenul de obţinere a  gradului didactic II, seria 2015 – forma finală;
descărcaţi aici

 

Tabel gradul II, seria 2015 reactualizat, 17 iun., ora 15,30

Consultaţi coloanele Observaţii şi Inspecţii din tabelul ataşat unde sunt notate documentele care lipsesc din dosarele candidaţilor; vă rugăm să aduceţi documentele care lipsesc la compartimentul Perfecţionare până pe data de 19 iunie Gr. II 2015 actualizat


Actualizare (completarea) dosarelor
candidaţilor înscrişi la examenele de obţinere a gradelor didactice I (seria 2015) şi II (seria 2015) se face conform anunţului de pe site-ul IŞJ: adeverinţe vechime la catedră până în 31 august 2015, adeverinţe calificative (inclusiv calificativul parţial din 2014 – 2015).

 

Pregătire pentru gradul didactic II, seria 2015, la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – descărcaţi: aici

Tabelul actualizat (inclusiv amânaţii din anii anteriori) al cadrelor didactice înscrise la examenul de obţinere a gradului didactic II, seria 2014-2015; verificaţi corectitudinea datelor înscrise, mai ales cele din coloana Observaţii. Petru vizualizare, descărcaţi: aici

 

Tabelul actualizat (inclusiv amânaţii din anii anteriori) al cadrelor didactice înscrise la examenul de obţinere a gradului didactic I, seria 2015-2017. Descărcaţi: aici

 

Lista actualizată a cadrelor didactice care şi-au depus dosarele pentru obţinerea gradului didactic II, seria 2015-2016. Descărcaţi aici.

Lista candidaţilor care au depus cereri de înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic II, seria 2016-2017; descărcaţi: aici.

Lista candidaţilor care au depus cereri de înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic I, seria 2016-2018; descărcaţi: aici.

 

Model RAPORT SCRIS încheiat la inspecţia curentă pentru acordarea gradului didactic II – descărcaţi aici

Actele necesare înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic II, seria 2014-2016; descarcă aici.

Actele necesare înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic I, seria 2014-2017; descarcă aici.

Înscrierile şi depunerea dosarelor pentru definitivat 2015 şi pentru gradele didactice I şi II se conform metodologiilor valabile în anul şcolar anterior. Termene pentru depunerea dosarelor la IŞJ Buzău:

definitivat: 15 oct. – 7 nov.;

gradul I şi II: în cursul lunii octombrie.

 

 

Gradul II, seria 2014 – EDUCATOARE

Conform legislatiei in vigoare, programa pentru examenul de obtinere a gradului didactic II este urmatoarea:

1. proba scrisa: metodica predarii limbii romane si literaturii pentru copii, metodica predarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii;
2. proba orala: pedagogie si elemente de psihologie si de sociologie educationala.

Candidatii interesati pot veni la sediul FPSE – filiala Buzau, pe 16 iunie, ora 10 pentru consultatii la metodica predarii limbii romane si literaturii pentru copii.

 ARHIVA GRADE DIDACTICE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Gradul didactic II, seria 2014

Lista finala a candidatilor inscrisi la examenul pentru obtinerea gradului didactic II, seria 21014.

Descarcati aici

 

Documentele necesare COMPLETARII DOSARELOR CANDIDATIOR INSCRISI LA EXAMENELE DE OBTINERE A DEFINITIVARII SI A GRADELOR DIDACTICE IN INVATAMANT: procese-verbale, adeverinte vechime, calificative

Descarca aici

 

Universitatea din Oradea – programul/calendarul actiunilor de perfectionare pentru gradul didactic II, seria 2013-2014.

Descarcati aici

TABELUL ACTUALIZAT AL CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL DE OBTINERE A GRADULUI DIDACTIC II, SERIA 2013-2014

Descarcati aici

PROGRAMARI COLOCVIU, GRADUL I, SERIA 2014-2016

TABELUL CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II, SERIA 2014-2015

Descarcati aici

TABELUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC I SERIA 2014-2016

Descărcați  Aici
ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 5397 din 5 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

Descărcaţi  aici

OMEN 5294/16 10 2013

Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învăţământ în anul școlar 2013-2014.  

Descărcaţi  aici

Dosarele pentru gradele didactice I şi II trebuie completate cu dilpoma de licenţă şi foaia matricolă legalizate de conducerea şcolii.

ANUNŢ 

Înscrierile la examenele de obţinere a definitivării şi a gradelor didactice în învăţământ se fac în perioada 1-30 octombrie 2013; sunt valabile metodologiile şi normele de înscriere din anul şcolar trecut, afişate în secţiunea GRADE DIDACTICE, pe acest site. 
 

 

DOCUMENTE UTILE  PENTRU ÎNSCRIERI GRADE DIDACTICE/DEFINITIVAT  


INSCRIERE GRADUL II   DESCĂRCAȚI    AICI

INSCRIERE GRADUL I   DESCĂRCAȚI   AICI

CERERE PREINSCRIERE GRADUL II  DESCĂRCAȚI  AICI

CERERE PREINSCRIERE GRADUL I  DESCĂRCAȚI  AICI

FISA INSCRIERE DEFINITIVAT   DESCĂRCAȚI      AICI

FISA INSCRIERE GRADUL II DESCĂRCAȚI  AICI

FISA INSCRIERE GRADUL I DESCĂRCAȚI AICI

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ARHIVĂ  2013

LISTA FINALA A CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL PENTRU OBTINEREA DEFINITIVARII IN INVATAMANT, SERIA 2013

Descarca aici

LISTA ACTUALIZATA A CANDIDATILOR INSCRISI PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTUIC II, SERIA 2013

Descarca aici

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPLETAREA DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT – 2013

Între 1-20 iunie 2013 conducătorii unităţilor şcolare trimit la ISJ Buzău (inspectorul pentru dezvoltarea resurselor umane – prof. George Enache) următoarele documente pentru completarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul de obţinere a definitivării în învăţământ-2013:

– adeverinţă privind vechimea si calificativul parţial pentru anul şcolar în curs;

– procesele verbale de la inspecţiile speciale la clasă, în copie autentificată prin semnătură şi ştampila unităţii de învăţământ.

COMPLETAREA DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC II SERIA 2013

Directorii unităţilor de învăţământ vor transmite la ISJ Buzău în perioada 1 – 7 iunie 2013 (la inspectorul pentru dezvoltarea resurselor umane – prof. George Enache) rapoartele scrise ale inspecţiilor curente şi speciale, în copie autentificată prin semnătura directorului  şi ştampila unităţii de învăţământ.

Fiecare raport scris va fi însoţit de un document din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic şi aprecierile anuale (calificativele) pentru ultimii doi ani şcolari.

GRADUL DIDACTIC I

Directorii unitatilor de invatamant vor transmite la ISJ Buzau, pana pe 7 iunie a fiecarui an, rapoartele scrise la inspectii curente, in copie autentificata prin stampila si semnatura conducatorului unitatii scolare in care s-a efectuat inspectia; fiecare raport scris va fi insotit de un document din care sa rezulte vechimea la catedra a cadrului didactic si calificativele anuale pe ultimii doi ani scolari.

ÎN ATENŢIA RESPONSABILILOR CU PERFECŢIONAREA ŞI A CANDIDAŢILOR LA GRADUL DIDACTIC I

Candidaţii la examenul de obținere a gradului didactic I (seria 2013 – 2015) sunt rugați să consulte tabelul postat mai jos pentru a verifica corectitudinea datelor înscrise, în special coloanele centrul de perfecționare solicitat și observații. Vă sfătuim ca la depunerea cererii de alegere a temei sa aveți cu dumneavoastră documentele menționate la observații în copii legalizate de conducerea școlii.

TABEL CANDIDAŢI GRADUL I  SERIA  2013-2015

Descărcaţi     aici

 

Candidaţii din judeţul Buzău înscrişi la examenul pentru obţinerea definitivării în învăţământ – 2013   Descărcaţi  aici 

Candidaţii din judeţul Buzău înscrişi la examenul pentru obţinerea gradului didactic II, sesiunea 2014  Descărcaţi aici

Candidaţii din judeţul Buzău înscrişi la examenul pentru obţinerea gradului didactic I, sesiunea 2015  Descărcaţi  aici

ANUNȚ IMPORTANT!

În conformitate cu nota MECTS 65958/21 11 2012 candidaţii înscrişi la examenele pentru acordarea gradelor didactice II  (seria 2012 – 2014) şi gradul I (seria 2012 – 2015) trebuie să-şi completeze dosarele cu copii de pe diplomele de studii şi foile matricole / suplimentul la diploma semnate pentru conformitate de către conducerea şcolii.

Responsabilii cu perfecţionarea din fiecare şcoală vor aduce documentele solicitate la serviciul perfecţionare până la data de 15 12 2012.

Nota MECTS 65958/21 11 2012 Nota

 

DEFINITIVAT 2013

Au aparut modele de subiecte pentru examenul de obtinere a definitivarii in invatamant. Le puteti accesa la aceasta adresa: http://www.subiecte2013.edu.ro/2013/definitivare/index.html

 1. Buna ziua! O persoana care a obtinut definitivatul in 2015 poate depune cerere de preinscrie la gradul didactic II?

 2. Buna ziua!
  Va deranjez si eu cu o intrebare in speranta ca ma puteti ajuta.In anul scolar 2014-2015 am avut preinspectia pentru gradul 2.Anul acesta ar trebui sa am inspectia speciala 1, iar anul urmator cealalta inspectie si examenul, insa tocmai am aflat ca sunt insarcinata si nu stiu daca sa mai tin inspectia anul acesta scolar. Mi-e teama sa nu-si piarda valabilitatea si sa se anuleze amandoua. Cum ar trebui sa procedez, sa fac o cerere de amanare acum sau sa fac inspectia anul acesta si abia la anul sa fac cerere si sa stau in ccc doar un an?

  • Înţeleg că v-aţi înscris cu cerere, aţi avut inspecţia curentă 1 (preinspecţia) şi acum trebuie să aduceţi dosarul de înscriere. În acet an urmează a doua inspecţie curentă – vă sfătuiesc să o programaţi până să intraţi în concediu; când intraţi în concediu faceţi cerere de amânare a susţinerii examenului şi, apoi, mai vedem ce rămâne sau nu valabil.

 3. Buza ziua!As vrea sa stiu cand va putem gasi la ISJ ,pentru a reface fisa de inscriere pentru gradul II?

 4. Buna ziua,
  Anul acesta imi depun dosarul pentru gr. I. Va rog sa-mi spuneti daca trebuie sa sustin o inspectie inainte de colocviu?

  • Ca să puteţi participa la colocviu, dosarul pe care vreţi să-l depuneţi trebuie să conţină copia după procesul-verbal de la IC1 (preinspecţia) pe care aţi avut-o (trebuia s-o aveţi) în 2014 – 2015.

 5. Buna ziua! Pentru inscrierea la gradul I,invatatori, copia legazita dupa actele de studiu o facem dupa cele din care reiese specializarea (Liceu Pedagogic) sau dupa cea de licenta(alta specializare-management)?Va multumesc!

  • Se legalizează actele de studii care atestă specializarea pe care sunteţi încadrată şi pe care veţi susţine examenele – în cazul dumneavoastră, înţeleg că este vorba de invăţământ primar.

 6. Buna ziua!
  Am o mare nelamurire cu toate ca am citit foarte bine despre ceea ce o sa va intreb.
  Am sustinut examenul de definitivat in 2011 si apoi am luat pauza pana in anul 2013,fara concediu,pur si simplu am renuntat 2 ani la invatamant.anii 2013-2014 si 2014-2015(an care am sustinut preinspectia pentru gradul II) am fost cadru didactic iar in octombrie 2015 depun dosarul pentru gradul II.
  Intrebarea mea este: trebuie sa am 4 ani la catedra pana in 2017(anul sustinerii examenului de gradul II) sau pana depun dosarul adica acum in octombrie?
  Multumesc anticipat!

  • Se calculează vechimea la catedră din anul obţinerii definitivatului până la 31 august 2017; dacă veţi rămâne în activitate didactică neîntreruptă până în 2017, veţi avea vechimea necesară.

 7. Bună ziua!
  Vă rog să-mi spuneţi dacă pentru preînscriere la grade sunt valabile cererile de anul trecut sau acele cereri care se includ şi în dosare, postate anul acesta. Vă multumesc!

 8. Buna seara, ma numesc Teeru Simona cas.Vasile, m-am inscris cu dosar pentru gradul I, sesiunea 2016-2018, insa in listele afisate de dumneavoastra numele meu apare de doua ori, o data Teeru Simona si o data Vasile Simona(sunt aceleasi date dar numele imi apare de doua ori fiind schimbat numele de familie). Va rog frumos sa remediati greseala! Teeru si Vasile Simona fiind una si aceeasi persoana! Va multumesc!

 9. Buna seara!
  As dori sa va expun situatia mea:
  iulie 2013 – promovare ex definitiat
  octombrie 2014 – depunere cerere inscriere grad II
  martie 2015 – sustinere inspectie curenta 1
  octombrie 2015 – depunere dosar grad II
  februarie 2016 – ar trebui sustinere inspectie curenta II
  februarie 2016, incepand cu al doilea semestru – intrare concediu crestere copil, doi ani
  Intrebari: imi pot amana gradul didactic II doi ani, in perioada febr 2016 – febr. 2018?
  imi pot sustine ultima inspectie in februarie 2018, dupa intoarcerea din CIC, fara a pierde cele doua inspectii sustinute pana la data intrarii mele in concediu crestere copil?
  pot sustine examenul de grad in august 2019?

  • Dumneavoastră veţi putea solicita amânarea susţinerii inspecţiei speciale şi a examenului printr-o cerere însoţită de documente justificative la momentul potrivit (amânarea se solicită pentru anul şcolar următor, adică, în cazul dumneavoastră, pentru 2018, apoi 2019). Conform art. 10, (11) din OMECTS nr. 5561 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare „inspecţiile curente promovate sunt valabile în ultimii 4 ani şcolari de activitate didactică împliniţi la data finalizării examenului de acordare a gradului didactic II”.

 10. Buna ziua,
  Dacă puteți să îmi răspundeți la o întrebare. M-am înscris la gradul I în 2012. Anul acesta trebuie să susțin inspecția finală. numai că pentru anul școlar 2015-2016 nu am normă întreagă, ci doar 13 ore (8 ore într-o școală de stat și 5 ore într-o școală privată). Pot în aceste condiții să susțin inspecția finală și prezentarea lucrării?
  Mulțumesc.

 11. Bună ziua,
  Revin cu întrebarea de mai sus referitoarea la susținerea inspecției finale și a lucrării chiar dacă nu am normă întreagă anul acesta școlar.
  Daca nu pot să susțin anul acesta inspecția finală și prezentarea lucrării pot amâna pentru un an și unde trebuie să depun cerearea de amânare?

  • Cererea de amânare se depune la IŞJ Buzău, trebuie să aibă aprobarea conducătorului de lucrare şi să fie însoţită de documente care să justifice amânarea (în cazul de faţă, o adresă din partea conducerii şcolii care să ateste că nu îndepliniţi criteriul vechime – încadrarea pe o normă incompletă – pentru susţinerea examenului).

 12. Bună dimineața,
  Mulțumesc pentru lămuriri. Am înțeles că dacă în anii precedenți am avut ore suplimentare acestea pot fi folosite pentru completarea vechimii. în anul școlar 2012 – 2013 am avut 2 ore suplimentare; în anul școlar 2013-2014 am avut 3 ore suplimentare; în anul școlar 2014-2015 am avut 6 ore suplimentare. Pot să mă folosesc de aceste ore pentru a-mi completa vechimea și pentru a nu-mi amâna cu un an gradul didactic I?
  Vă mjulțimesc.

  • Puteţi folosi orele avute peste normă la completarea vechimei, dar numai cele din perioada scursă de la obţinerea gradului II până la finalizarea anului când veţi obţine gradul I. Calculul se face după o formulă pe care secretara şcolii ar trebui să o cunoască.

 13. stupinaru ramona

  un cadru didactic care a lau grad II in vara trecuta si a depus cere de preinscriere grad I si intre tip este insarcinata poate realiza inscpectia curenta? pentru ca dupa revenire din concediu crestere copil sa continue procedura de inscriere grad I, dosal, colocviu si celelalte????
  multumesc

 14. Cate inspectii trebuie efectuate la clasa pentru obtinerea gradului didactic I ?

 15. Grigorcea Daniela

  Buna ziua. Sunt profesor in Bucuresti insa nu am putut obtine o lamurire. In sesiunea august 2016 trebuie sa sustin gradul 2,voi avea la acea data 4 ani, 1 luna si 17 zile de la sustinerea def(aug 2011) insa in august voi fi in prima luna de CIC. Pot sustine examenul avand in vedere ca am vechimea necesara?

 16. Dar acest lucru nu apare in metodologie. Care ar fi motivul pentru care nu pot participa la examen din moment ce ma pot prezenta? Examenul de titularuzare de ce nu se supune aceleiasi proceduri? Inspectorul meu de specialitate mi-a spus ca pot da examenul din moment ce am cele 3 inspectii efectuate si vechimea efectiva la catedra.

  • Nu apare în metodologie, dar dacă sunteţi în incapacitatea de a vă exercita sarcinile de serviciu, cum să puteţi participa la un examen? Participând, puneţi sub semnul întrebării corectitudinea celui ce v-a acordat concediul. În fine, vor fi existând situaţii particulare care se exclud de la explicaţia logică de mai sus.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

WordPress.com Logo

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

Comentezi folosind contul tău Twitter. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

Comentezi folosind contul tău Facebook. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

Comentezi folosind contul tău Google+. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s

Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.

Alături de 26 de alți urmăritori

%d blogeri au apreciat asta: