GRADE DIDACTICE

 

COMPLETARE DOSARE GR. II, SERIA 2017-2018,

                               GRADUL I, SERIA 2016-2018

 

Pentru completarea dosarelor candidaților înscriși la examenul de obținere a gradului didactic II, seria 2018 și a gradului didactic I, seria 2016-2018, responsabilii cu perfecționarea din școli vor aduce la compartimentul PERFECȚIONARE  (prof. G. Enache) al IȘJ Buzău următoarele documente: copii ale inspecțiilor curente 2 (IC 2) și ale inspecțiilor speciale (IS) certificate ”conform cu originalul” de conducerea școlii, adeverințe privind vechimea la catedră a candidaților în ultimii doi ani școlari și adeverințe privind calificativele obținute de candidați în ultimii doi ani școlari de activitate didactică.

 

Documentele vor fi aduse la Inspectorat conform următorului program:

 • 23 mai, orele 10,30 – 13; 13,30 – 16 școlile din orașele Buzău, Rm. Sărat, Nehoiu, Pătârlagele, Pogoanele;
 • 25 mai, orele 10,30 – 14; școlile din orașele Buzău, Rm. Sărat, Nehoiu, Pătârlagele, Pogoanele;
 • 29 mai, orele 8 – 13; 13,30 – 16 școlile din orașele Buzău, Rm. Sărat, Nehoiu, Pătârlagele, Pogoanele;
 • 30 mai, orele 8 – 13; 13,30 – 16 școlile din zona rurală;
 • 31 mai, orele  8 – 13; 13,30 – 16 școlile din zona rurală.

 

INSPECTOR ȘCOLAR,

Prof. GH. ENACHE

Tabel candidați gradul II, seria 2018- 2019: aici

Tabel candidați gradul II, seria 2019- 2020 (preînscrieri): aici

Tabel candidați gradul I, seria 2018- 2020: aici

Tabel candidați gradul I, seria 2019- 2021 (preînscrieri): aici

PROGRAMAREA DEPUNERII DOSARELOR/CERERILOR PENTRU ÎNSCRIEREA/PREÎNSCRIEREA LA GRADELE DIDACTICE II ȘI I

            Pentru ușurarea și eficientizarea activităților de înscriere/preînscriere la examenele de obținere a gradelor didactice II și I, a fost stabilit următorul program de aducere și depunere a dosarelor la IȘJ Buzău:

 • 18 oct. – 20 oct.: școlile din municipiul Buzău și din satele limitrofe;
 • 23 oct. – 24 oct.: școlile din Rm. Sărat și din satele limitrofe;
 • 25 oct. – 27 oct.: școlile din zona de NV a județului (satele de pe valea Buzăului, valea Sărățelului, valea Slănicului, valea Câlnăului);
 • 30 oct. – 31 oct.: școlile din zona de SE a județului (satele din Câmpia Gherghiței și Câmpia Râmnicului).

Dosarele vor fi depuse la compartimentul dezvoltarea resursei umane conform următorului orar:

 • Luni: 10 – 13; 13,30 – 16;
 • Marți: 9 – 13; 13,30 – 16;
 • Miercuri: 10,30 – 13; 13,30 – 16;
 • Joi: 9 – 13; 13,30 – 16;
 • Vineri: 9 – 14.

 

                ÎNSCRIERI/PREÎNSCRIERI LA GRADUL DIDACTIC II ȘI LA GRADUL DIDACTIC I

                                                                          -octombrie 2017-

Înscrierile/preînscrierile pentru examenele de obţinere a gradului didactic II, seria 2018 – 2019 (cu dosar), seria 2019 – 2020 (preînscriere, cu cerere) şi pentru gradul didactic I, seria 2018 – 2020 (cu dosar) şi 2017 – 2021 (preînscriere, cu cerere) se fac în luna octombrie;

 • documente necesare înscrierii la examenele de obţinere a gradului didactic II, seria 2018 – 2019 (cu dosar) – descărcaţi aici
 • documente necesare înscrierii la examenele de obţinere a gradului didactic I, seria 2018 – 2020 (cu dosar) – descărcaţi aici
 • cerere (pre)înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic II  2020(se include şi în dosarul pentru 2019) – descărcaţi aici
 • cerere (pre)înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic I  2021 (se include şi în dosarul pentru 2020) – descărcaţi aici
 • fişă de înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic I – descărcaţi aici
 • fişă de înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic II  – descărcaţi aici

 

 

 

Lista candidaților înscriși la examenul de obținere a gradului didactic 2016 – 2017, ale căror dosare

sunt incomplete; descărcați aici

COMPLETARE DOSARE GR. II,SERIA 2017

            Pentru completarea dosarelor candidaților înscriși la examenul de obținere a gradului didactic II, seria 2017, responsabilii cu perfecționarea din școli vor aduce la compartimentul PERFECȚIONARE  (prof. G, Enache) al IȘJ următoarele documente: copii ale inspecțiilor curente 2 (IC 2) și ale inspecțiilor speciale (IS) certificate ”conform cu originalul” de conducerea școlii, adeverințe privind vechimea la catedră a candidaților în ultimii doi ani școlari și adeverințe privind calificativele obținute de candidați în ultimii doi ani școlari de activitate didactică.

Documentele vor fi aduse la Inspectorat conform următorului program:

 • 23 mai, orele 9 – 13; 13,30 – 16 școlile din municipiul Buzău;
 • 24 mai, orele 10,30 – 13; 13,30 – 16 școlile din mun. Rm. Sărat;
 • 25 mai, orele 9 – 13; 13,30 – 16 școlile din zona deal – munte (partea de nord, nord-est) a județului;
 • 26 mai, orele 9 – 14 școlile din zona de câmpie (partea centrală, sudică și estică) a județului.

 

UPG PLOIEȘTI: examenul de obținere a gradului didactic II, seria 2016-2017 – calendarul de pregătire  a candidaților și de susținere a probelor de evaluare. Descărcați aici.

COMPLETAREA CERTIFICATELOR DE OBȚINERE A GRADELOR DIDACTICE II și I

(obținute în anul școlar 2015 – 2016)

Cadrele didactice care au obținut gradul didactic II sau I în anul școlar 2015 – 2016 (cu excepția educatoarelor și a învățătorilor) trebuie să aducă la IȘJ Buzău (compartimentul perfecționare, la G. Enache) 2 fotografii color care vor fi trimise centrelor de perfecționare  pentru completarea certificatelor de obținere a gradelor didactice. Fotografiile vor fi realizate astfel:

2 fotografii color, tip diplomă (3 – 4 cm.), realizate la studio foto profesional (de tip Kodak, Konika, Agfa, Fuji) pe hârtie fotografică mată.

Fotografiile vor fi însoțite de datele de identificare și de contact ale candidaților (nume, telefon, mail).

Revenire: au obligația de a aduce fotografii și educatoarele și învățătorii care au obținut gradul 

                       didactic I în anul școlar 2015-2016.       

Termen limită de aducere a fotografiilor: 20 ianuarie.

 

Planificări colocviu gradul I, seria 2017 – 2019:

 • Universitatea din București: 15 ian. – 15 febr. 2017 (04 – 13 ian. 2017, înscrieri; nu se percepe taxă);
 • Universitatea din Oradea: 6 – 7 febr. 2017 (taxă procesare: 100 lei);
 • Universitatea „Lucian Blaga” din  Sibiu: 10 febr. 2017 (taxă: 80 lei).
 • FPSE – filiala Buzău: educatoare: 4 febr., ora 9,00

învățători: 6 febr., ora 10.

 

Candidații înscriși la examenele de obținere a gradelor didactice II și I în octombrie 2016; vă rugăm să semnalați orice inexactitate din tabelele de mai jos la serviciul perfecționare.

GRADUL II, seria 2017 – 2018; descărcați: aici

GRADUL II, seria 2018-2019 (preînscrieri); descărcați: aici

GRADUL I, seria 2017-2019; descărcați: aici

GRADUL I, seria 2018-2020 (preînscrieri); descărcați: aici

 

 

Completarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenele de obţinere a gradului didactic I, seria 2014-2016, şi a gradului didactic II, seria 2015-2016; descărcaţi aici.

FPSE – FILIALA BUZĂU A UNIV. DIN BUCUREŞTI a programat colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2016 – 2018 în următoarele date:

 • educatoare: 06.02.2016, ora 9,00
 • învăţători: 08.02.2016, ora 10,00

ANUNŢ – ULBS

COLOCVIUL PENTRU GRADUL DIDACTIC I,
SERIA 2016-2018 – descarcă aici

 

Cadrele didactice care solicita înscrierea la examenul de obţinere a gradului didactic I, seria 2017 – 2019 (preinscrieri) – descărcaţi aici.

Cadrele didactice care solicita înscrierea la examenul de obţinere a gradului didactic II, seria 2017 – 2018 (preinscrieri) – descărcaţi aici.

Cadrele didactice înscrise la examenul de obţinere a gradului didactic I, seria 2016 – 2018 (la rubrica Observaţii sunt menţionate actele care lipsesc din dosare) – descărcaţi aici.

 

Cadrele didactice înscrise la examenul de obţinere a gradului didactic II, seria 2016 – 2017 (la rubrica Observaţii sunt menţionate actele care lipsesc din dosare) – descărcaţi aici.

 

Tabelul actualizat (octombrie 2015) cu cadrele didactice înscrise la examenul de obţinere a gradului didactic II, finalizare în 2016 – descărcaţi aici

Tabelul actualizat (octombrie 2015) cu cadrele didactice înscrise la examenul de obţinere a gradului didactic I, finalizare în 2016 – descărcaţi aici

Tabelul actualizat (octombrie 2015) cu cadrele didactice înscrise la examenul de obţinere a gradului didactic I, finalizare în 2017 – descărcaţi aici

 

Înscrierile pentru examenele de obţinere a gradului didactic II, seria 2016 – 2017 (cu dosar), seria 2017 – 2018 (cu cerere) şi pentru gradul didactic I, seria 2016 – 2018 (cu dosar) şi 2017 – 2019 (cu cerere) se fac în luna octombrie;

 • documente necesare înscrierii la examenele de obţinere a gradului didactic II, seria 2016 – 2017 (cu dosar) – descărcaţi aici
 • documente necesare înscrierii la examenele de obţinere a gradului didactic I, seria 2016 – 2018 (cu dosar) – descărcaţi aici
 • cerere înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic II  2018 (se include şi în dosarul pentru 2017) – descărcaţi aici
 • cerere înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic I  2019 (se include şi în dosarul pentru 2018) – descărcaţi aici
 • fişă de înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic I – descărcaţi aici
 • fişă de înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic II  – descărcaţi aici

 

Universitatea din Bucureşti – informaţii despre:

–  modalitatea eliberării certificatelor de obţinere a gradelor didactice II şi I, pentru anul 2014,

–  procedura depunerii lucrărilor metodico-ştiinţifice de obţinere a gradului didactic I, seria 2014-2016

–  susţinerea examenului de acordarea gradului didactic II din august, 2015 – descărcaţi aici.

 

Tabelul candidaţilor înscrişi la examenul de obţinere a  gradului didactic II, seria 2015 – forma finală;
descărcaţi aici

 

Tabel gradul II, seria 2015 reactualizat, 17 iun., ora 15,30

Consultaţi coloanele Observaţii şi Inspecţii din tabelul ataşat unde sunt notate documentele care lipsesc din dosarele candidaţilor; vă rugăm să aduceţi documentele care lipsesc la compartimentul Perfecţionare până pe data de 19 iunie Gr. II 2015 actualizat


Actualizare (completarea) dosarelor
candidaţilor înscrişi la examenele de obţinere a gradelor didactice I (seria 2015) şi II (seria 2015) se face conform anunţului de pe site-ul IŞJ: adeverinţe vechime la catedră până în 31 august 2015, adeverinţe calificative (inclusiv calificativul parţial din 2014 – 2015).

 

Pregătire pentru gradul didactic II, seria 2015, la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – descărcaţi: aici

Tabelul actualizat (inclusiv amânaţii din anii anteriori) al cadrelor didactice înscrise la examenul de obţinere a gradului didactic II, seria 2014-2015; verificaţi corectitudinea datelor înscrise, mai ales cele din coloana Observaţii. Petru vizualizare, descărcaţi: aici

 

Tabelul actualizat (inclusiv amânaţii din anii anteriori) al cadrelor didactice înscrise la examenul de obţinere a gradului didactic I, seria 2015-2017. Descărcaţi: aici

 

Lista actualizată a cadrelor didactice care şi-au depus dosarele pentru obţinerea gradului didactic II, seria 2015-2016. Descărcaţi aici.

Lista candidaţilor care au depus cereri de înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic II, seria 2016-2017; descărcaţi: aici.

Lista candidaţilor care au depus cereri de înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic I, seria 2016-2018; descărcaţi: aici.

 

Model RAPORT SCRIS încheiat la inspecţia curentă pentru acordarea gradului didactic II – descărcaţi aici

Actele necesare înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic II, seria 2014-2016; descarcă aici.

Actele necesare înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic I, seria 2014-2017; descarcă aici.

Înscrierile şi depunerea dosarelor pentru definitivat 2015 şi pentru gradele didactice I şi II se conform metodologiilor valabile în anul şcolar anterior. Termene pentru depunerea dosarelor la IŞJ Buzău:

definitivat: 15 oct. – 7 nov.;

gradul I şi II: în cursul lunii octombrie.

 

 

Gradul II, seria 2014 – EDUCATOARE

Conform legislatiei in vigoare, programa pentru examenul de obtinere a gradului didactic II este urmatoarea:

1. proba scrisa: metodica predarii limbii romane si literaturii pentru copii, metodica predarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii;
2. proba orala: pedagogie si elemente de psihologie si de sociologie educationala.

Candidatii interesati pot veni la sediul FPSE – filiala Buzau, pe 16 iunie, ora 10 pentru consultatii la metodica predarii limbii romane si literaturii pentru copii.

 ARHIVA GRADE DIDACTICE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Gradul didactic II, seria 2014

Lista finala a candidatilor inscrisi la examenul pentru obtinerea gradului didactic II, seria 21014.

Descarcati aici

 

Documentele necesare COMPLETARII DOSARELOR CANDIDATIOR INSCRISI LA EXAMENELE DE OBTINERE A DEFINITIVARII SI A GRADELOR DIDACTICE IN INVATAMANT: procese-verbale, adeverinte vechime, calificative

Descarca aici

 

Universitatea din Oradea – programul/calendarul actiunilor de perfectionare pentru gradul didactic II, seria 2013-2014.

Descarcati aici

TABELUL ACTUALIZAT AL CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL DE OBTINERE A GRADULUI DIDACTIC II, SERIA 2013-2014

Descarcati aici

PROGRAMARI COLOCVIU, GRADUL I, SERIA 2014-2016

TABELUL CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II, SERIA 2014-2015

Descarcati aici

TABELUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC I SERIA 2014-2016

Descărcați  Aici
ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 5397 din 5 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

Descărcaţi  aici

OMEN 5294/16 10 2013

Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învăţământ în anul școlar 2013-2014.  

Descărcaţi  aici

Dosarele pentru gradele didactice I şi II trebuie completate cu dilpoma de licenţă şi foaia matricolă legalizate de conducerea şcolii.

ANUNŢ 

Înscrierile la examenele de obţinere a definitivării şi a gradelor didactice în învăţământ se fac în perioada 1-30 octombrie 2013; sunt valabile metodologiile şi normele de înscriere din anul şcolar trecut, afişate în secţiunea GRADE DIDACTICE, pe acest site. 
 

 

DOCUMENTE UTILE  PENTRU ÎNSCRIERI GRADE DIDACTICE/DEFINITIVAT  

 

INSCRIERE GRADUL II   DESCĂRCAȚI    AICI

INSCRIERE GRADUL I   DESCĂRCAȚI   AICI

CERERE PREINSCRIERE GRADUL II  DESCĂRCAȚI  AICI

CERERE PREINSCRIERE GRADUL I  DESCĂRCAȚI  AICI

FISA INSCRIERE DEFINITIVAT   DESCĂRCAȚI      AICI

FISA INSCRIERE GRADUL II DESCĂRCAȚI  AICI

FISA INSCRIERE GRADUL I DESCĂRCAȚI AICI

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ARHIVĂ  2013

LISTA FINALA A CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL PENTRU OBTINEREA DEFINITIVARII IN INVATAMANT, SERIA 2013

Descarca aici

LISTA ACTUALIZATA A CANDIDATILOR INSCRISI PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTUIC II, SERIA 2013

Descarca aici

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPLETAREA DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT – 2013

Între 1-20 iunie 2013 conducătorii unităţilor şcolare trimit la ISJ Buzău (inspectorul pentru dezvoltarea resurselor umane – prof. George Enache) următoarele documente pentru completarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul de obţinere a definitivării în învăţământ-2013:

– adeverinţă privind vechimea si calificativul parţial pentru anul şcolar în curs;

– procesele verbale de la inspecţiile speciale la clasă, în copie autentificată prin semnătură şi ştampila unităţii de învăţământ.

COMPLETAREA DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC II SERIA 2013

Directorii unităţilor de învăţământ vor transmite la ISJ Buzău în perioada 1 – 7 iunie 2013 (la inspectorul pentru dezvoltarea resurselor umane – prof. George Enache) rapoartele scrise ale inspecţiilor curente şi speciale, în copie autentificată prin semnătura directorului  şi ştampila unităţii de învăţământ.

Fiecare raport scris va fi însoţit de un document din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic şi aprecierile anuale (calificativele) pentru ultimii doi ani şcolari.

GRADUL DIDACTIC I

Directorii unitatilor de invatamant vor transmite la ISJ Buzau, pana pe 7 iunie a fiecarui an, rapoartele scrise la inspectii curente, in copie autentificata prin stampila si semnatura conducatorului unitatii scolare in care s-a efectuat inspectia; fiecare raport scris va fi insotit de un document din care sa rezulte vechimea la catedra a cadrului didactic si calificativele anuale pe ultimii doi ani scolari.

ÎN ATENŢIA RESPONSABILILOR CU PERFECŢIONAREA ŞI A CANDIDAŢILOR LA GRADUL DIDACTIC I

Candidaţii la examenul de obținere a gradului didactic I (seria 2013 – 2015) sunt rugați să consulte tabelul postat mai jos pentru a verifica corectitudinea datelor înscrise, în special coloanele centrul de perfecționare solicitat și observații. Vă sfătuim ca la depunerea cererii de alegere a temei sa aveți cu dumneavoastră documentele menționate la observații în copii legalizate de conducerea școlii.

TABEL CANDIDAŢI GRADUL I  SERIA  2013-2015

Descărcaţi     aici

 

Candidaţii din judeţul Buzău înscrişi la examenul pentru obţinerea definitivării în învăţământ – 2013   Descărcaţi  aici 

Candidaţii din judeţul Buzău înscrişi la examenul pentru obţinerea gradului didactic II, sesiunea 2014  Descărcaţi aici

Candidaţii din judeţul Buzău înscrişi la examenul pentru obţinerea gradului didactic I, sesiunea 2015  Descărcaţi  aici

ANUNȚ IMPORTANT!

În conformitate cu nota MECTS 65958/21 11 2012 candidaţii înscrişi la examenele pentru acordarea gradelor didactice II  (seria 2012 – 2014) şi gradul I (seria 2012 – 2015) trebuie să-şi completeze dosarele cu copii de pe diplomele de studii şi foile matricole / suplimentul la diploma semnate pentru conformitate de către conducerea şcolii.

Responsabilii cu perfecţionarea din fiecare şcoală vor aduce documentele solicitate la serviciul perfecţionare până la data de 15 12 2012.

Nota MECTS 65958/21 11 2012 Nota

 

DEFINITIVAT 2013

Au aparut modele de subiecte pentru examenul de obtinere a definitivarii in invatamant. Le puteti accesa la aceasta adresa: http://www.subiecte2013.edu.ro/2013/definitivare/index.html

Reclame
 1. Buna ziua! O persoana care a obtinut definitivatul in 2015 poate depune cerere de preinscrie la gradul didactic II?

 2. Buna ziua!
  Va deranjez si eu cu o intrebare in speranta ca ma puteti ajuta.In anul scolar 2014-2015 am avut preinspectia pentru gradul 2.Anul acesta ar trebui sa am inspectia speciala 1, iar anul urmator cealalta inspectie si examenul, insa tocmai am aflat ca sunt insarcinata si nu stiu daca sa mai tin inspectia anul acesta scolar. Mi-e teama sa nu-si piarda valabilitatea si sa se anuleze amandoua. Cum ar trebui sa procedez, sa fac o cerere de amanare acum sau sa fac inspectia anul acesta si abia la anul sa fac cerere si sa stau in ccc doar un an?

  • Înţeleg că v-aţi înscris cu cerere, aţi avut inspecţia curentă 1 (preinspecţia) şi acum trebuie să aduceţi dosarul de înscriere. În acet an urmează a doua inspecţie curentă – vă sfătuiesc să o programaţi până să intraţi în concediu; când intraţi în concediu faceţi cerere de amânare a susţinerii examenului şi, apoi, mai vedem ce rămâne sau nu valabil.

 3. Buza ziua!As vrea sa stiu cand va putem gasi la ISJ ,pentru a reface fisa de inscriere pentru gradul II?

 4. Buna ziua,
  Anul acesta imi depun dosarul pentru gr. I. Va rog sa-mi spuneti daca trebuie sa sustin o inspectie inainte de colocviu?

  • Ca să puteţi participa la colocviu, dosarul pe care vreţi să-l depuneţi trebuie să conţină copia după procesul-verbal de la IC1 (preinspecţia) pe care aţi avut-o (trebuia s-o aveţi) în 2014 – 2015.

 5. Buna ziua! Pentru inscrierea la gradul I,invatatori, copia legazita dupa actele de studiu o facem dupa cele din care reiese specializarea (Liceu Pedagogic) sau dupa cea de licenta(alta specializare-management)?Va multumesc!

  • Se legalizează actele de studii care atestă specializarea pe care sunteţi încadrată şi pe care veţi susţine examenele – în cazul dumneavoastră, înţeleg că este vorba de invăţământ primar.

 6. Buna ziua!
  Am o mare nelamurire cu toate ca am citit foarte bine despre ceea ce o sa va intreb.
  Am sustinut examenul de definitivat in 2011 si apoi am luat pauza pana in anul 2013,fara concediu,pur si simplu am renuntat 2 ani la invatamant.anii 2013-2014 si 2014-2015(an care am sustinut preinspectia pentru gradul II) am fost cadru didactic iar in octombrie 2015 depun dosarul pentru gradul II.
  Intrebarea mea este: trebuie sa am 4 ani la catedra pana in 2017(anul sustinerii examenului de gradul II) sau pana depun dosarul adica acum in octombrie?
  Multumesc anticipat!

  • Se calculează vechimea la catedră din anul obţinerii definitivatului până la 31 august 2017; dacă veţi rămâne în activitate didactică neîntreruptă până în 2017, veţi avea vechimea necesară.

 7. Bună ziua!
  Vă rog să-mi spuneţi dacă pentru preînscriere la grade sunt valabile cererile de anul trecut sau acele cereri care se includ şi în dosare, postate anul acesta. Vă multumesc!

 8. Buna seara, ma numesc Teeru Simona cas.Vasile, m-am inscris cu dosar pentru gradul I, sesiunea 2016-2018, insa in listele afisate de dumneavoastra numele meu apare de doua ori, o data Teeru Simona si o data Vasile Simona(sunt aceleasi date dar numele imi apare de doua ori fiind schimbat numele de familie). Va rog frumos sa remediati greseala! Teeru si Vasile Simona fiind una si aceeasi persoana! Va multumesc!

 9. Buna seara!
  As dori sa va expun situatia mea:
  iulie 2013 – promovare ex definitiat
  octombrie 2014 – depunere cerere inscriere grad II
  martie 2015 – sustinere inspectie curenta 1
  octombrie 2015 – depunere dosar grad II
  februarie 2016 – ar trebui sustinere inspectie curenta II
  februarie 2016, incepand cu al doilea semestru – intrare concediu crestere copil, doi ani
  Intrebari: imi pot amana gradul didactic II doi ani, in perioada febr 2016 – febr. 2018?
  imi pot sustine ultima inspectie in februarie 2018, dupa intoarcerea din CIC, fara a pierde cele doua inspectii sustinute pana la data intrarii mele in concediu crestere copil?
  pot sustine examenul de grad in august 2019?

  • Dumneavoastră veţi putea solicita amânarea susţinerii inspecţiei speciale şi a examenului printr-o cerere însoţită de documente justificative la momentul potrivit (amânarea se solicită pentru anul şcolar următor, adică, în cazul dumneavoastră, pentru 2018, apoi 2019). Conform art. 10, (11) din OMECTS nr. 5561 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare „inspecţiile curente promovate sunt valabile în ultimii 4 ani şcolari de activitate didactică împliniţi la data finalizării examenului de acordare a gradului didactic II”.

 10. Buna ziua,
  Dacă puteți să îmi răspundeți la o întrebare. M-am înscris la gradul I în 2012. Anul acesta trebuie să susțin inspecția finală. numai că pentru anul școlar 2015-2016 nu am normă întreagă, ci doar 13 ore (8 ore într-o școală de stat și 5 ore într-o școală privată). Pot în aceste condiții să susțin inspecția finală și prezentarea lucrării?
  Mulțumesc.

 11. Bună ziua,
  Revin cu întrebarea de mai sus referitoarea la susținerea inspecției finale și a lucrării chiar dacă nu am normă întreagă anul acesta școlar.
  Daca nu pot să susțin anul acesta inspecția finală și prezentarea lucrării pot amâna pentru un an și unde trebuie să depun cerearea de amânare?

  • Cererea de amânare se depune la IŞJ Buzău, trebuie să aibă aprobarea conducătorului de lucrare şi să fie însoţită de documente care să justifice amânarea (în cazul de faţă, o adresă din partea conducerii şcolii care să ateste că nu îndepliniţi criteriul vechime – încadrarea pe o normă incompletă – pentru susţinerea examenului).

 12. Bună dimineața,
  Mulțumesc pentru lămuriri. Am înțeles că dacă în anii precedenți am avut ore suplimentare acestea pot fi folosite pentru completarea vechimii. în anul școlar 2012 – 2013 am avut 2 ore suplimentare; în anul școlar 2013-2014 am avut 3 ore suplimentare; în anul școlar 2014-2015 am avut 6 ore suplimentare. Pot să mă folosesc de aceste ore pentru a-mi completa vechimea și pentru a nu-mi amâna cu un an gradul didactic I?
  Vă mjulțimesc.

  • Puteţi folosi orele avute peste normă la completarea vechimei, dar numai cele din perioada scursă de la obţinerea gradului II până la finalizarea anului când veţi obţine gradul I. Calculul se face după o formulă pe care secretara şcolii ar trebui să o cunoască.

 13. stupinaru ramona

  un cadru didactic care a lau grad II in vara trecuta si a depus cere de preinscriere grad I si intre tip este insarcinata poate realiza inscpectia curenta? pentru ca dupa revenire din concediu crestere copil sa continue procedura de inscriere grad I, dosal, colocviu si celelalte????
  multumesc

 14. Cate inspectii trebuie efectuate la clasa pentru obtinerea gradului didactic I ?

 15. Grigorcea Daniela

  Buna ziua. Sunt profesor in Bucuresti insa nu am putut obtine o lamurire. In sesiunea august 2016 trebuie sa sustin gradul 2,voi avea la acea data 4 ani, 1 luna si 17 zile de la sustinerea def(aug 2011) insa in august voi fi in prima luna de CIC. Pot sustine examenul avand in vedere ca am vechimea necesara?

 16. Dar acest lucru nu apare in metodologie. Care ar fi motivul pentru care nu pot participa la examen din moment ce ma pot prezenta? Examenul de titularuzare de ce nu se supune aceleiasi proceduri? Inspectorul meu de specialitate mi-a spus ca pot da examenul din moment ce am cele 3 inspectii efectuate si vechimea efectiva la catedra.

  • Nu apare în metodologie, dar dacă sunteţi în incapacitatea de a vă exercita sarcinile de serviciu, cum să puteţi participa la un examen? Participând, puneţi sub semnul întrebării corectitudinea celui ce v-a acordat concediul. În fine, vor fi existând situaţii particulare care se exclud de la explicaţia logică de mai sus.

 17. Buna ziua .Sunt profesor titular , in aceasta vara trebuie sa sustin examenul de gradul II.Din motive personale as dori sa l aman pt la anul .Intrebarea mea este daca il pot amana pt la anul si ce trebuie sa fac?A doua intrebare ar fi , daca il sustin si il pic , cand il pot da din noi?Va multumesc anticipat.

  • Pentru amânare depuneţi o cerere la IŞJ la care ataşaţi documentele (în copie) care justifică cererea. Dacă nu promovaţi examenul, se reia întreaga procedură de înscriere la grad, adică depunerea dosarului, inspecţii curente, inspecţia specială şi examenul (art. 23, pct. 4 din OMECTS 5561/2011), ceea ce durează 3 ani.

 18. Bună ziua, domnule inspector .

  Subsemnata Popa Laura figurez la poziția nr.23 în lista profesorilor înscriși la gradul II, sesiunea 2016. Citind cu atenție datele, vă aduc la cunoștință următoarele completări: numele întreg al liceului este Liceul Teoretic ” Alexandru Marghiloman”, Buzău; specializările la care am obținut licența sunt Lb. și lit. franceză – Lb. și lit. engleză; la toate cele 3 inspecții am obținut calificativul FB; nr.meu de telefon este 0720443130, iar mail-ul este lauraiulianpopa@yahoo.com.
  Vă mulțumesc!

 19. Buna ziua.Va deranjez si eu cu urmatoarea situatie.Sunt inscrisa la gradul 2,am sustinut cele doua inspectii curente,iar in anul scolar urmator ar fi trebuit sa sustin inspectia speciala si in vara examenul.Insa am nascut si incepand cu luna iulie voi intra in CCC si voiam sa va intreb cand pot face o cerere de amanare a gradului si daca aceasta trebuie insotita de vreun document doveditor al situatiei mele?!De asemenea as vrea sa stiu daca cele 2 inspectii raman valabile in conditiile in care aman gradul cu 1 an(preinspectia a fost in anul scolar 2014-2015,iar gradul il voi sustine in august 2018)?Va multumesc!

  • Cererea de amânare este însoţită de copii ale documentelor care atestă intrarea dumneavoastră în concediu; inspecţiile curente îşi păstrează valabilitatea în cei 4 ani de activitate didactică efectivă (art. 10 din Metodologie), care urmează după efectuarea inspecţiei.

 20. Trebuie să aveţi perioada de stagiatură de cel puţin 1 an vechime (calificat)

 21. Bună seara! Vă prezint în numele unei colege urmatoarea situatie: o educatoare care a obtinut definitivatul in 2015 și va naste in luna februarie, se poate inscrie la gradul 2 acum si sustine o inspectie pana in decembrie? Persoana in cauza intentioneaza sa se intoarca la post in septembrie 2018 (va sta acasa 1 an si 7 luni). Dacă este posibilă inscrierea anul acesta si persoana sustine inspectia, poate continua cu celelalte inspectii atunci cand se va reintoarce la gradinita? Care este cea mai buna solutie in aceasta situatie? Multumesc anticipat pentru răspuns!

  • Doamna ar trebui, după ce intră în concediu, să facă o cerere de amânare, dar, nefiind înscrisă, ce am putea să amânăm? Teoretic, poate face cerere de preînscriere, dar urmează mai multe demersuri care complică situaţia.

 22. Buna seara.Sunt din alt judet,dar va rog din suflet,daca ma puteti ajuta cu o informatie….Am fost inscrisa la gradul I,sesiunea 2015.Am sustinut toate inspectiile,am depus lucrarea in termenul legal,desi la momentul respectiv eram in postnatal,urmat de crestere copil.Am facut cerere de amanare pentru sesiunea 2017,dar am pierdut valabilitatea preinspectiei.Intrebarea mea este daca,in afara de reluarea preinspectiei si inspectia finala,mai trebuie facut ceva,vreo cerere,ceva…..Multumesc.

  • Se reface IC1, dacă și-a pierdut valabilitatea. Atenție: vechimea Ic1 se calculeayș numai pentru perioada când ați fost în activitate (nu se ia în calcul perioada când ați fost în concediu)

 23. Buna ziua! Am vazut ca apare ceva in plus la studii la cei ce finalizam gradul I in 2019. Am obtinut echivalarea studiilor la Universitatea din Targoviste dar nu apare pe atestat nimic legat de facultatea de teologie, asa cum apare in tabel. Ma numesc Gheorghe Maria (casatorita Lazar) de la Scoala Gimnaziala nr.1 Catina. Va multumesc frumos!

 24. Buna ziua.Tocmai am vazut lista candidatilor inscrisi la gradul II pentru anul 2017 si am observat ca in dreptul meu – Soare Narcisa Nicoleta (Barbu) nu este trecuta cererea de amanare pentru 2018 deoarece in acest an scolar sunt in CCC.Sper ca nu s-a produs vreo incurcatura.

 25. Buna seara, la gradul II, de la Scoala Gimnaziala „Dumitru I Ionescu” Calvini avem doua persoane, Marin Dragos Mihai a terminat la Universitatea „Ovidius ” Constanta, initiala tatalui este D, iar la Raican S Adrian centrul de perfectionare Universitatea „Dunarea de Jos” Galati. Speram sa se remedieze pentru ca au venit la mine sa ma intrebe cum putem rezolva.

 26. Giriuta Corina Alina

  Buna ziua! Am vazut ca ati postat datele de sustinere a colocviului pentru gradul I seria 2017-2019 pentru unele universitati. Pentru Universitatea Ovidius Constanta aveti cumva vreo informatie? Si as mai dori sa stiu daca dosarele pentru istorie au fost trimise la Ovidius pentru ca inainte de sarbatori nu ajunsesera. Multumesc anticipat pentru raspuns

  • Dosarele au fost trimise la toate universitățile, inclusiv Ovidius. Pentru amănunte privind organizarea colocviului, inclusiv lista candidaților și eventualele probleme privind conținutul dosarului, accesați site-ul Universității.

 27. Buna ziua! Eu am ales Buzaul care, din cate am inteles, apartine de Universitatea Bucuresti. Pana pe 13 trebuie sa ne inscriem la colocviu? Tema lucrarii si profesorul indrumator cand se aleg? Care este procedura? Va multumesc!

 28. Buna seara! Revin cu intrebarea: cand se elibereaza certificatele de obtinere a Defului? Mentionez ca am promovat examenul in 2015, si deocamdata am doar o adeverinta. Multumesc!

 29. Buna seara!Pentru cei care nu am adus poze pentru certificatul de grad I mai putem sa aducem?

 30. Buna seara! Daca ma detasez intr-un alt oras la o scoala privata, si eu anul acesta am sustinut cu bine prima inspectie IC1 Grad II la Buzau, ce trebuie sa fac sa imi pot da in continuare inspectiile si examenele in noul oras in care ma mut ? As vrea sa nu fi pierdut un an degeaba, si sa ma reinscriu la gradul II.

 31. Buna ziua! Situatia mea este urmatoarea – am tinut pana acum doua inspectii pentru gradul didactic II, pe 26 iulie am nascut o fetita iar acum sunt in concediu medical pana in luna decembrie. Mai am de tinut inspectia speciala . Pot sa tin aceasta inspectie pana in decembrie pentru a putea sa sustin examenul in vara anului 2018, sau trebuie sa fac cerere pentru a amana cu un an inspectia, respectiv examenul?

 32. Buna seara.As dori si eu un raspuns pentru situatia mea.Am sustinut cele doua inspectii curente pentru gradul II,iar pentru ca am intrat in CIC am facut cerere de amanare a gradului pentru anul 2018.Acum ca am revenit la catedra trebuie sa fac cumva si o cerere de reluare a gradului?Daca da,trebuie sa vin personal sau o poate aduce responsabilul cu perfectionarea din scoala?Multumesc!

 33. IS se ţine în perioada de activitate; conform unor reglementări de anul trecut, examenul îl puteţi susţine şi în perioada când aveţi contractul de muncă suspendat (sunteţi în concediu de creştere a copilului)

 34. Buna ziua!
  In vara aceasta,august 2017 am promovat examenul de grad 2 si din cate am inteles pot sa fac preinscrierea pentru gradul 1.Am gasit un model de cerere pe site.Intrebarea este,ma inscriu in octombrie si doar cu aceasta cerere la scoala?mai trebuie facut ceva?
  Multumesc!

 35. Buna seara!
  As dori sa va expun situatia mea pentru lamuriri necesare reinscrierii la Gradul II :
  iulie 2013 – promovare ex definitiat
  octombrie 2014 – depunere cerere inscriere grad II
  martie 2015 – sustinere inspectie curenta 1
  octombrie 2015 – depunere dosar grad II
  februarie 2016, incepand cu al doilea semestru – intrare concediu crestere copil
  Intrebari: imi pot relua gradul didactic II daca m-am intoars in septembrie 2017 la scoala, fara sa pierd preinspectia?
  Mentionez ca ma intorc mai devreme la scoala. cea mica e nascuta in aprilie, in septembrie a implinit un an si sase luni.
  Va multumesc
  Cu stima, Barbu Rodica

  • Am şi eu nişte întrebări: aţi făcut cerere de amânare? Pentru ce an? Luând în calcul anul obţinerii definitivării, aţi fi putut să finalizaţi gr. II în 2017. Dacă nu aţi cerut amânare, puteţi face o cerere (însoţită de documente doveditoare, în copie) pentru aceasta în următoarele zile pentru sesiunea din 2018, dar verificaţi dacă, în condiţiile acestea mai aveţi 4 ani de predare efectivă la catedră (se consideră vechime la catedră şi concediul maternal, adică 120 zile). Inspecţia curentă este valabilă 4 ani calculaţi până la sfârşitul anului şcolar în care susţineţi examenul.

   • Da, am facut cerere de amanare pentru anul scolar 2016-2017, iar anul acesta vreau sa ma reinscriu si nu stiam daca trebuie sa depun cerere sau dosar. Cei patru ani se calculeaza: ani scolari 2014-2018 sau ani calendaristici, incepand din martie 2015 cand am sustinut inspectia curenta 1?
    In 2013, dupa obtinerea definitivatului am primit doar o adeverinta, eliberata de ISJ Buzau in care se specifica ca am obtinut gradul „definitiv”. Stiti cumva daca se elibereaza si certificatele sau ramanem cu adeverinta aceea, in care nu se specifica numarul de credite?

 36. Buna seara! Ce trebuie sa faca un coleg care nu a promovat proba scrisa a examenului de obtinere a gradului didactic II? Ce acte trebuie sa depuna pentru reluarea examenului? Multumesc!

  • Conform metodologiei în vigoare, candidaţii care nu au promovat proba scrisă a examenului de obţinere a gradului didactic II trebuie să reia toate etapele examenului, adică refac cele 2 inspecţii curente, inspecţia specială şi apoi proba scrisă; prin urmare, luna acesta pot depune cerere de preînscriere, anul viitor depun dosarul ş.a.m.d.

 37. Buna ziua! Am două întrebări:
  1. Cererile de preînscriere au nevoie și de număr de înregistrare dat de școală?
  2. În cazul în care din partea școlii nu este decât o cerere pentru preînscriere, este obligatoriu să vină responsabilul cu perfecționarea sau poate veni și persoana direct interesata.
  Mulțumesc!

 38. Buna ziua.Am vazut ca ati postat tabelele cu persoanele inscrise la grade.Voiam sa va intreb cand il veti posta si pe cel cu persoanele inscrise la gradul 2,dar care sustin examenul in anul 2018?O zi buna!

 39. Afaceinthecrowd

  Buna ziua! Pentru amanarea gradului II (motiv: postnatal din aprilie 2018) cu IC1 si IC2 sustinute:
  1. Ce trebuie sa contina dosarul de amanare?
  2. Cand trebuie depus?

  Multumesc anticipat!

 40. 1. Cerere adresată inspectorului general, copii după documentele care atestă intrarea în concediu
  2. Imediat după ce ați intrat în concediu.

 41. Afaceinthecrowd

  Buna ziua! Ma numesc Moise (cas. Dragu) Liliana.Nu am reusit sa va gasesc la inspectorat in luna mai pentru amanarea gr II. insa, am depus la secretariatul Isj cererea de amanare a gradului II si copie dupa CN al copilului (pe 8 Mai). Mai trebuie adus ceva? Multumesc!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: