NOUTĂŢI

APEL LA CONTRIBUȚII

 

CAIETE DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Revistă de științe ale educației

 Filiala BUZĂU a FPSE, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Referenți științifici:

 Prof. dr.Ion Ovidiu Pânișoară la FPSE a Universității din București

Prof. dr. Ion Negreț-Dobridor al FPSE a Universității din București

Conf. dr. Vasile Molan la FPSE la Universității din București

Coordonatori:

Victoria Gheorghe

G. Enache

Redactori

Viorel Iosifescu

Mona Pâslaru

Responsabil pagină web: Marcel Sultănescu

Revista apare cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Buzău.

Apel la contribuții

Revista Caiete de științe ale educației se adresează  cadrelor didactice, studenților și tuturor celor interesați de  problemele învățământului; aici vor fi publicate lucrări de pedagogie, de psiohologia și sociologia educației, de didactica specialității, care valorifică experiența didactică personală sau de grup, care inovează, nuanțează sau completează teorii ale învățării, sau care semnalează și propun practici didactice de succes. Primul număr al revistei își propune să abordeze tema Școala şi societatea contemporană; celelalte secţiuni vor include interviuri, experienţe profesionale, evenimente,  recenzii/note de lectură. Publicarea articolelor este gratuită, dar trebuie îndeplinite cerințele referitoare la originalitatea și calitatea științifică a conținuturilor propuse, pe care colaboratorii și le asumă implicit.

Lucrările vor fi trimise la adresa de e_mail gh_enache@yahoo.fr până la data de 2 mai 2017.

Termenul de predare a lucrărilor: 2 mai 2017

Jurizarea lucrărilor: 21 mai 2017

Apariția revistei: iunie 2017

 Recomandări privind tehnoredactarea lucrărilor

Lucrările vor fi tehnoredactate conform  următoarelor cerinţe:

 • în Microsoft Word,
 • maxim 6 pagini (complete) format A4;
 • Paper: Paper size A4;
 • marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm.; Gutter – 5 cm, Gutter position – left;
 • titlul lucrării se va scrie folosind Times New Roman 14, aldin, centrat, urmat de numele autorului/ autorilor, Times New Roman, 12, italic, centrat, afilierea instituţională;
 • textul va fi scris cu diacritice, caractere Times New Roman, cu corp de literă 12, la 1,5 rânduri;
 • conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale;
 • fiecare lucrare care abordează tema propusă va fi precedată de un Rezumat în limba engleză sau franceză de maximum 120 – 150 de cuvinte ; trimiterile bibliografice apar în textul lucrării, imediat după citare sau după indicarea sursei, conform modelului: (Molan, p. 12); dacă sunt folosite mai multe lucrări ale aceluiaşi autor, după numele acestuia se indică anul apariţiei lucrării respective: (Pânişoară, 2004, p. 39). Datele complete ale lucrării citate se regăsesc în Bibliografia de la sfârşitul lucrării: Molan, Vasile (2010), Didactica disciplinei „Limba şi literatura română” în învăţământul primar, Bucureşti, Editura Miniped.
 • lucrările pot avea cel mult 2 autori.

Colectivul de redacție își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu satisfac exigențele științifice ale revistei sau care nu respectă condițiile de tehnoredactare enumerate mai sus.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numerele de telefon:

 • 0753048655 – lect. univ. dr. Gheorghe Victoria

0727873979 – lect. univ. dr. Gheorghe Enache

 

Programe de conversie profesională, 2016 – 2017, „Dunărea de Jos”. Descarcă aici.

Oferte de formare profesională CCD Buzău. Descărcaţi aici

Tabelul actualizat (inclusiv amânaţii din anii anteriori) al cadrelor didactice înscrise la examenul de obţinere a gradului didactic II, seria 2014-2015; verificaţi corectitudinea datelor înscrise, mai ales cele din coloana Observaţii. Petru vizualizare, descărcaţi: aici

 

Tabelul cu situaţia actuală a cadrelor didactice înscrise la examenul de obţinere a definitivării în învăţământ, seria 2015. În coloana OBSERVAŢII sunt menţionate aspectele neclare, documentele cu care trebuie completate dosarele – descărcaţi: aici.

 

Tabelul actualizat (inclusiv amânaţii din anii anteriori) al cadrelor didactice înscrise la examenul de obţinere a gradului didactic I, seria 2015-2017. Descărcaţi: aici

 

Lista actualizată a cadrelor didactice care şi-au depus dosarele pentru obţinerea gradului didactic II, seria 2015-2016. Descărcaţi aici.

 

Lista candidaţilor care au depus cereri de înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic II, seria 2016-2017; descărcaţi: aici.

Lista candidaţilor care au depus cereri de înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic I, seria 2016-2018; descărcaţi: aici.

Revenim asupra solicitării de înlocuire a FIŞEI DE ÎNSCRIERE LA DEFINITIVAT care trebuie să fie cea din actuala metodologie:

Fişa de înscriere la definitivat 2015 are o configuraţie nouă (Anexa 1), poate fi descărcată aici . În dosarele deja depuse trebuie înlocuită fişa de înscriere cu cea nouă, postată aici.

Tabelul cadrelor didactice înscrise la echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare de licenţă (Ordinul 5553/2011), seria 2014-2015. Vă rugăm să verificaţi coloana Observaţii unde sunt menţionate actele care lipsesc din dosarele dumneavoastră şi, până la 28 nov., să le aduceţi la compartimentul Dezvoltarea resursei umane (la G. Enache) pentru completare. Pentru vizualizarea tabelului, descărcaţi: aici.

Întâlnire metodişti IŞJ Buzău (numai metodiştii disciplinelor de studiu)

Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, joi, 13 nov., ora 13.

 

SITUAŢIA PERFECŢIONĂRII CADRELOR DIDACTICE

Pentru evaluarea corectă a managementului resurselor umane din fiecare şcoală, vă rugăm ca, până la 30 octombrie a.c., să completaţi macheta postată aici . Tabelele  vor fi trimise la adresa: gh_enache@yahoo.fr

METODIŞTI IŞJ BUZĂU, 2014 – 2015. Descarcă aici

METODIŞTI 2014 – 2015

Punctajele obţinute de cadrele didactice înscrise la concursul de ocupare a funcţiei de metodist ISJ Buzău. Menţionăm că numărul de metodişti la fiecare disciplină va fi stabilit în Consiliul de administraţie, procentual, în funcţie de numărul de cadre didactice existente la specializările respective. Pentru vizualizarea rezultatelor obţinute în comisiile de specialitate, descărcaţi aici

 

ÎNSCRIERI DEFINITIVAT, GRADE DIDACTICE 2014

Vor fi îndosariate (dosare cu şină) numai documentele solicitate de metodologii, în ordinea prezentată aici.

Actele necesare înscrierii la examenul de obţinere a definitivatului, 2015; descarcă aici.

Actele necesare înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic II, seria 2014-2016; descarcă aici.

Actele necesare înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic I, seria 2014-2017; descarcă aici.

Înscrierile şi depunerea dosarelor pentru definitivat 2015 şi pentru gradele didactice I şi II se conform metodologiilor valabile în anul şcolar anterior. Termene pentru depunerea dosarelor la IŞJ Buzău:

definitivat: 15 oct. – 7 nov.;

gradul I şi II: în cursul lunii octombrie.

Echivalări fizică şi chimie, seria 2013 – 2014
Adeverinţele de echivalare pe baza ECTS / SECT a studiilor universitare de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare de licenţă conform OMCTS 5553 / 2011, seria 2013 – 2014, la disciplinele fizică şi chimie pot fi ridicate la IŞJ Buzău, serviciul dezvoltarea resursei umane, de către titularii acestora care vor prezenta, la eliberarea documentului, actul de identitate.

Conducerile unităţilor de învăţământ vor afişa în locuri vizibile calendarul activităţilor (redat mai jos, în această pagină) prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului univ. de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii univ. de licenţă (OMECTS nr. 5.553/2011) – sesiunea 2014-2015

Calendarul activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului univ. de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii univ. de licenţă (OMECTS nr. 5.553/2011) – sesiunea 2014-2015.

Descărcaţi: aici

Procedura de organizare si desfasurare a selectiei cadrelor didactice metodiste ale ISJ Buzau pentru anul scolar 2014/2015. Descarcati  aici

Programul consfatuirilor cadrelor didactice din jud. Buzau, anul scolar 2014-2015 (modificari lb.franc., socio-umane, religie). Descarcați aici

Consfatuiri religie: 12 sept., ora 17, Seminarul Teologic Buzau

Adeverintele de obtinere a definitivarii in invatamant, seria 2014, se elibereaza la secretariatul ISJ Buzau incepand cu data de 11 august; titularii vor prezenta, pentru identificare, cartea de identitate.

DEFINITIVAT, seria 2014

Examenul pentru obtinerea definitivatului in invatamant, seria 2014, se organizeaza la Liceul de Arta „Margareta Sterian” Buzau, in 14 iulie. Accesul candidatilor in salile de examen se face in intervalul 8,00 – 8,45 in baza actului de identitate al candidatilor (CI valabila sau, in lipsa acesteia, pasaport valabil). Pana la data de 12 iulie 2014, la avizierul scolii se va afisa lista candidatilor admisi pentru a participa la proba scrisa, mentio                                                                                                                                                                                                              nandu-se disciplina de examen si repartizarea pe sali a candidatilor.

Gradul II, seria 2014 – EDUCATOARE

Conform legislatiei in vigoare, programa pentru examenul de obtinere a gradului didactic II este urmatoarea:

1. proba scrisa: metodica predarii limbii romane si literaturii pentru copii, metodica predarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii;
2. proba orala: pedagogie si elemente de psihologie si de sociologie educationala.

Candidatii interesati pot veni la sediul FPSE – filiala Buzau, pe 16 iunie, ora 10 pentru consultatii la metodica predarii limbii romane si literaturii pentru copii.

DEFINITIVAT, seria 2014

Lista finala a candidatilor inscrisi la examenul de obtinere a definitivarii in invatamant; va rugam sa verificati inca o data corectitudinea datelor inscrise, in special denumirea disciplinei de examen si media obtinuta la inspectiile speciale.

Descarcati aici

Gradul didactic II, seria 2014

Lista finala a candidatilor inscrisi la examenul pentru obtinerea gradului didactic II, seria 21014.

Descarcati aici

DEFINITIVAT, seria 2014

Vă reamintim că zilele acestea la ISJ Buzău se face validarea fişelor de înscriere a candidaţilor înscrişi la examenul de obţinere a definitivării în învăţământ, sesiunea 2014.

Până la data de 18 iunie ora 12,00 candidaţii din tabelul mai jos nu şi-au validat fişele de înscriere. Aceştia sunt rugaţi ca până la sfârşitul săptămânii să vină la sediul ISJ Buzău (compartimentul informatizare) pentru validarea fişelor de înscriere. Candidaţii care nu mai vor să se prezinte la examen trebuie să facă o cerere de retragere pe care o vor depune la secretariatul instituţiei.

Descărcaţi  aici

GRADUL II, seria 2014

Va rugam sa verificati tabelul actualizat al candidatilor inscrisi la examenul de obtinere a gradului didactic II, seria 2014; dosarele incomplete mai pot fi completate cu documentele specificate pana vineri, 20 iunie.

Descarca aici

VALIDARE FISELOR PENTRU  DEFINITIVAT, seria 2014

Validarea fiselor de inscriere la examenul de obtinere a definitivatului in invatamant, seria 2014, se face in perioada 16 – 17 iunie, intre orele 9 si 14 la ISJ Buzau, compartimentul Informatizare.

ECHIVALARI pe baza ECTS/ESCT, seria 2013-2014

Va rugam sa consultati lista candidatilor inscrisi in procedurile de echivalare pe baza ECTS/SECT, seria 2013-2014, in vederea echivalarii studiilor de scurta durata cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru completarea dosarelor depuse in 2013.
Termen limita impus de universitati: 22.05.2014.

Descarcati aici

 

CONVERSIE PROFESIONALA

Universitatea „Al.I.Cuza” din Iasi organizeaza incepand cu anul universitar 2014-2015 programe de coversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar. Pentru a afla amanunte,

Descarca aici.

Universitatea din Oradea – programul/calendarul actiunilor de perfectionare pentru gradul didactic II, seria 2013-2014 – v. GRADE DIDACTICE.

COMPLETAREA DOSARELOR CANDIDATIOR INSCRISI LA EXAMENELE DE OBTINERE A DEFINITIVARII SI A GRADELOR DIDACTICE IN INVATAMANT

Pana la 05 iunie 2014, dosarele candidatilor inscrisi la examenele de obtinere a definitivarii si a gradelor didactice vor fi completate cu urmatoarele documente:
Definitivat, seria 2014:
– Adeverinta cu calificativul partial pentru anul in curs;
– Adeverinta privind vechimea efectiva de predare la catedra in specialitate a candidatului;
– Procesele-verbale de inspectie speciala in copie autentificata de conducerea scolii (stampila si semnatura directorului pe fiecare pagina) insotite de fisele de evaluare.
Validarea fiselor de inscriere de catre candidati se va face in jurul datei de 15 iunie (vom reveni cu precizari).
Gradul II, seria 2013-2014:
– Adeverinta cu calificativele obtinute de candidat in ultimii 2 ani (partial pentru anul in curs);
– Adeverinta privind vechimea efectiva de predare la catedra a candidatului in ultimii 2 ani;
– Procesele-verbale de inspectie curenta 2 si inspectie speciala in copie autentificata de conducerea scolii (stampila si semnatura directorului pe fiecare pagina) insotite de fisele de evaluare.
Gradul I, seria 2012-2014:
– Adeverinta cu calificativele obtinute de candidat in ultimii 3 ani (partial pentru anul in curs);
– Adeverinta privind vechimea efectiva de predare la catedra a candidatului in ultimii 3 ani;
– Procesele-verbale de inspectie curenta 2 in copie autentificata de conducerea scolii (stampila si semnatura directorului pe fiecare pagina) insotite de fisele de evaluare.
Va reamintim ca directorii au obligatia de a anunta la ISJ Buzau cazurile de nerespectare a conditiilor de vechime si de neacordare a calificativului FB la evaluarile anuale si la a doua inspectie curenta.

Reclame
 1. Buna seara! Sunt una din persoanele de pe lista ,de la gradul II, care nu are fisa de evaluare la iC2 si IS. Martea trecuta am fost la isj la doamna Palcau sa vorbesc de cele 2 fise, iar dansa a spus ca a vorbit cu dumneavoastra si o sa le depuna la dosare dumneaei. Vad ca sunt mai multi invatatori in situatia mea. In situatia de fata chiar nu stiu cum sa fac ca sa am fisele depuse la dosar.

 2. Va multumesc pentru raspuns! O zi buna!

 3. Buna seara, numele meu este Băicoianu Cătălin, profesor la Școala Gimnaziala Amaru, și susțin anul acesta examen pentru obținerea gradului II la centrul de perfecționare UPG Ploiești. Ceea ce vă rog este să mă lămuriți de ce în tabel apare la rubrica Observații, „Dosar?”(probleme dosar?). Mulțumesc anticipat pentru răspuns, cu respect, prof. Băicoianu Cătălin.

  • Am trimis inspectiile, insa, pentru ca sunteti amanat din 2013, dosarul dumneavoastra nu mai este la Buzau, probabil este la Ploiesti unde figurati amanat din 2013. Trebuie sa verificam.

 4. Buna ziua,

  Numele meu este Albu (cas. Jingan) Gabriela. Urmeaza sa sustin gradul didactic II anul acesta, 2014, la limba franceza. Marti am venit pana la d-voastra sa vad daca totul este in regula. Stiu ca am totul la dosar, insa totusi apar cu IC 1 ca nefiind valabila, in conditiile in care mi-am refacut si facut toate inspectiile. Puteti verifica din nou daca dosarul meu este complet?!
  Va multumesc!!!

 5. Buna seara,stiti cumva unde se va sustine examenul pentru definitivat?Multumesc.

  • Centrul judetean unde se sustine examenul de obtinere a denitivatului, proba scrisa, este Liceul de Arta „Margareta Sterian” Buzau. Conform calendarului, proba scrisa este programata pe 14 iulie.

 6. Buna ziua,va rog frumos, imi puteti spune cand se elibereaza adeverintele pentru obtinerea definitivatului?Va multumesc!

 7. Buna ziua! Care sunt documentele necesare intocmirii unui dosar pentru echivalare pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata realizat prin colegiul cu durata de 3 ani? Va multumesc!

 8. Buna seara! Fisa de inscriere pt gradul II,seria 2014-2016; anexa 5 unde o gasesc?

 9. Bună ziua! Pentru echivalare pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata realizat prin colegiul cu durata de 3 ani se merge pe cererea de anul trecut sau va apărea altă cerere? Vă mulţumesc!

 10. Geambasu Adelina

  Buna ziua! Numele meu este Geambasu Adelina si sunt educatoare titulara la Scoala Gimnaziala Amaru. Sunt inscrisa la gradul II, urmand ca in vara lui 2015 sa sustin examenul. Anul acesta scolar sunt detasata la Scoala Gimnaziala „I.H.Radulescu” din Bucuresti. Vroiam sa stiu ce am de facut in acest sens; daca eu am depus dosarul anul trecut la Buzau si doresc sa imi sustin examenele acolo, de la noua scoala am nevoie numai de copie a procesului verbal de la inspectia finala pe care o voi sustine la Bucuresti sau mai am nevoie si de altceva? Va multumesc!

  • În afara procesului-verbal, unitatea scolară unde sunteţi acum va trebui să trimită la sfârşitul anului şcolar 2014-2015 notificări privind vechimea efectivă la catedră şi calificativul obşinut în acest an şcolar.

 11. Bună ziua! Mai îndrăznesc cu o întrebare. Declarația pentru obținerea gradului II în 2014 trebuie dată la notariat? Vă mulțumesc anticipat!

 12. DRAGOI CRISTINA ELENA (MINCU)

  Buna ziua! Numele meu este Dragoi Cristina Elena (nume de fata Mincu) si anul acesta trebuie sa sustin examenul pentru obtinerea gradului II. Trebuia sa il sustin din 2013, dar am intrat in CIC si a trebuit sa il aman. Problema e ca nu ma gasesc pe lista candidatilor care vor sustine in vara aceasta examenul. Ce trebuie sa fac in acest sens? Va multumesc!

 13. Buna seara! Pentru profesorii debutanti inscrisi la Def, trebuie sa aducem adeverinta cu calificativ anual? Sper ca nu este tarziu sa-l aducem, daca e nevoie.

  • Candidaţii la examenul pt.def. aduc adeverinţele de vechime şi calificativul parţial pt. anul şcolar 2014-2015 când vin la validarea fişelor de înscriere, adică între 8 şi 15 iunie.

 14. florescu diana irina

  buna seara! m-ar interesa sa stiu cu cat timp inainte se poate schimba centrul de examinare ptr gradul II?multumesc!

 15. Buna ziua! In tabelul pe care il avem de completat scrie 2011-2016. Ani calendaristici(anul 2016 abia a inceput), ani scolari(2011-2016 sunt doar 4 ani jumatate)? Care este perioada exacta? Multumesc!

 16. Andrei Butnaru

  Buna ziua! In raportul care contine situatia perfectionarii cadrelor didactice, la rubrica Stagii formare continua trebuie incluse si acele stagii care nu au credite, dar au numar de ore? Se face o conversie credite-ore? Multumesc!

 17. Buna ziua! Îmi puteți spune vă rog când au loc cursurile pentru gradul II,seiunea 2016? Mulțumesc anticipat?

 18. Buna seara domnule inspector! Îndrăznesc să va deranjez cu întrebare. Anul acesta 2016- 2017 se mai primesc dosare pentru echivalarea studiilor universitare? Am accesat pagina dar nu este nici o noutate . Multumesc!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: